Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμμετοχικής Δημοκρατίας – Localwatch

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΕΤΑΙΡΟΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
24 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
221.436,09 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
199.292,48 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΠελοπόννησος

Η πολιτική συμμετοχή και εποπτεία των εκλεγμένων αντιπροσώπων και αρχών είναι θεμελιώδεις αρχές για μια στέρεη, δίκαιη και πραγματικά ανοιχτή δημοκρατία. Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, οι ηγεσίες απέτυχαν στο να επενδύσουν χρόνο και προσπάθεια για να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες διευκόλυνσης της δημοκρατικής συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, γεγονός που τους οδήγησε να αισθάνονται απογοητευμένοι, περιθωριοποιημένοι, «χωρίς φωνή» και σχεδόν απαθείς προς τα κοινά. Το υψηλό ποσοστό αποχής στις πρόσφατες εκλογές σε Ελλάδα και Ευρώπη, καταδεικνύει την ανάγκη επιστράτευσης καινοτόμων συμμετοχικών μέσων για να ξανακερδίσει η δημοκρατία τη θέση της στον νου και την καρδιά των πολιτών.

Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί μια διαδικτυακή, καινοτόμα πλατφόρμα, στα πρότυπα του Vouliwatch, που θα λειτουργήσει σαν γέφυρα επικοινωνίας, ελέγχου και συμμετοχής ανάμεσα στους δημότες και τέσσερις Δήμους της Ελλάδας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα.

Η πλατφόρμα θα παρέχει στους δημότες ψηφιακά εργαλεία  για να ελέγχουν τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους, να συν-διαμορφώνουν με τα μέλη της κοινότητας της πλατφόρμας τις πολιτικές των τοπικών αρχών, να αξιολογούν τον Δήμο τους, να διοργανώνουν δράσεις εθελοντισμού στις πόλεις τους και να έχουν λόγο στον προϋπολογισμό του Δήμου τους (συμμετοχικός προϋπολογισμός).

Ακόμη, θα φιλοξενηθούν μια σειρά εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού μέσω των οποίων τα ενδιαφερόμενα μέρη θα συν-σχεδιάσουν τα εργαλεία της πλατφόρμας και θα αναπτύξουν ρεαλιστικές προτάσεις για τις πολιτικές του Δήμου, οι οποίες θα τεθούν σε δημόσια αξιολόγηση και θα διαβιβαστούν στη συνέχεια στις τοπικές ηγεσίες.

Οι επωφελούμενοι του έργου είναι οι δημότες, η κοινωνία των πολιτών, ειδικοί, ενδιαφερόμενα μέρη και οι δήμοι.

Το Vouliwatch θα σχεδιάσει, αναπτύξει και επικοινωνήσει την πλατφόρμα στο κοινό και τους Δήμους. Η Commonspace θα αναλάβει την ενεργοποίηση των ομάδων-στόχων των πολιτών και θα διοργανώσει εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού,  για τα εργαλεία της πλατφόρμας και την κατάθεση προτάσεων πολιτικών.