Επιστημονικός Σύνδεσμος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων Victor Artant – Νίκη

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το σωματείο έχει ως σκοπό την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, την ισότητά τους μέσα σε αυτή και το μέγιστο δυνατό βαθμό βελτίωσης και ανάδειξης των δυνατοτήτων τους. Για αυτό, πραγματοποιεί στοχευμένα θεραπευτικά προγράμματα, προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, προγράμματα θεραπευτικής κολύμβησης, πολυήμερα προγράμματα αυτόνομης διαβίωσης, αλλά και ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα κοινωνικοποίησης και αυτόνομης διαβίωσης.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων