Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης και Αυτόνομης Διαβίωσης για άτομα με αναπηρία

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
4 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
4.850,00 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.365,00 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα του σωματείου μας λειτουργεί σε δύο πυλώνες:

  • Ο πρώτος είναι η ανάγκη των παιδιών για κοινωνικοποίηση και ένταξη στην κοινωνία. Μέσα στο πρόγραμμα τα Άτομα με Αναπηρία αλληλεπιδρούν και μεταξύ τους και με τους θεραπευτές τους, αλλά και με το υπόλοιπο της κοινωνίας, αφού πραγματοποιούνται εξωτερικά προγράμματα, που στόχο έχουν ακριβώς την ένταξή τους στην κοινωνία, μέσα από δραστηριότητες που κάνουν και οι άνθρωποι τυπικής ανάπτυξης.
  • Ο δεύτερος πυλώνας είναι αυτός της αυτόνομης και ημιαυτόνομης διαβίωσης. Η κύρια πρόκληση για τα Άτομα με Αναπηρία είναι ο μέγιστος βαθμός αυτοεξυπηρέτησης στην τωρινή και μελλοντική ζωή τους. Στο πλαίσιο του προγράμματος, λοιπόν, γίνονται δράσεις καθημερινές (μαγείρεμα, μπάνιο, αλλαγή ρούχων), στις οποίες τα άτομα με αναπηρία καλούνται να ανταπεξέλθουν όσο το δυνατό καλύτερα μπορούν μόνα τους, με στόχο να εκπαιδευτούν σε αυτό και να μπορέσουν κάποια στιγμή να το επιτύχουν.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος είναι άτομα, ανήλικα και ενήλικα, με αυτισμό, νοητική υστέρηση και συγγενείς παθήσεις.