Ενδυνάμωση πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα «Γνωρίζω – συμμετέχω – προστατεύω το περιβάλλον»

ΕΤΑΙΡΟΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
24 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
86.875,74 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
78.188,17 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Η κλιματική κρίση, η απώλεια της βιοποικιλότητας και η ρύπανση από τα πλαστικά αποτελούν τις πλέον επείγουσες προκλήσεις της εποχής μας. Για την αντιμετώπισή τους είναι απαραίτητη η μετάβαση της οικονομίας και κοινωνίας σε ένα βιώσιμο μέλλον, ενώ, σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές ενδείξεις, η δεκαετία ως το 2030 είναι η πλέον κρίσιμη.

Το 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη νέα ευρωπαϊκή αναπτυξιακή στρατηγική, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία θέτει κλιματικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και συνοδεύεται από έναν Οδικό Χάρτη, όπου περιγράφονται τα απαραίτητα βήματα, πολιτικές και πρωτοβουλίες για την επίτευξη αυτών. Η στόχευση παραμένει και μάλιστα ενδυναμωμένη παρά την πανδημία COVID-19. Όπως τονίζεται και στην Πράσινη Συμφωνία, δεν αρκεί η λήψη μέτρων αλλά επιβάλλεται η αποτελεσματική εφαρμογή τους αναδεικνύοντας ως πρωταρχικής σημασίας τη συμμετοχή των πολιτών, ώστε να γίνουν αποδεκτές οι πολιτικές που θα επιφέρουν ουσιαστικές περιβαλλοντικές αλλαγές εξασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον.

Στην Ελλάδα αυτές οι εξελίξεις δεν έχουν αποτελέσει το επίκεντρο των δημόσιων συζητήσεων μέχρι στιγμής. Η συμμετοχή των πολιτών προϋποθέτει την ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα, την εκπαίδευσή τους γύρω από τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, την ορθή χρήση των ΜΜΕ ως μέσων έγκυρης ενημέρωσης, καθώς και την αξία του εθελοντισμού.

Σκοπός του έργου αποτελεί η ενδυνάμωση στοχευμένων ομάδων πολιτών, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή τους στις δημόσιες συζητήσεις και η ενημέρωση και εκπαίδευσή τους για τα εργαλεία που μπορούν να αξιοποιούν ώστε να διαδραματίζουν ρόλο στη λήψη αποφάσεων που αφορούν φλέγοντα περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι οργανώσεις iSea, ως φορέας του έργου, και Green Tank, ως εταίρος, θα συνεργαστούν αξιοποιώντας τα ισχυρά σημεία της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας της κάθε οργάνωσης ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή στα κοινά και τελικά να μπορέσουν και οι ίδιοι οι πολίτες να καθορίσουν τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον.