Όχι Παίζουμε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η Όχι Παίζουμε ιδρύθηκε το 2004 με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινοτικών, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων. Με κύριο πεδίο δράσης το δημόσιο χώρο και συνδυάζοντας τεχνικές διαλόγου, συμμετοχική έρευνα και συνεργατικές δραστηριότητες παραδίδει εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα, καλλιτεχνικές πρακτικές και παιγνιώδεις υποστηρικτικές διαδικασίες σε (και με) ομάδες και κοινότητες.

Οι διαδικασίες της εταιρίας -τα επονομαζόμενα UrbanDig Projects- ανθίζουν σε συγκυρίες που είναι επιθυμητή η συλλογική ενεργοποίηση, που απαιτούνται γέφυρες επικοινωνίας και συνέργειες ανάμεσα σε διαφορετικούς δρώντες, αλλά και που αναζητούνται κοινοτικές ιστορίες και οπτικές. Όταν πραγματοποιούνται σε γειτονιές, δημιουργούν μια ανοιχτό, ποικιλόμορφο αρχείο, οδηγώντας σε προϊόντα, στρατηγικές και εργαλεία στα πεδία του τουρισμού, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της αστικής συν-δημιουργίας κ.α.

Τα μέλη του Όχι Παίζουμε προέρχονται από τους χώρους της τέχνης, της εκπαίδευσης και της επιστήμης, ενώ, κατά τη διάρκεια των μεγαλύτερων προγραμμάτων, δημιουργείται μια ευρύτερη εθελοντική κοινότητα γύρω από το τρίπτυχο συλλογική έρευνα-καλλιτεχνικές παρεμβάσεις -κοινοτικές δράσεις.

Η Όχι Παίζουμε δημιουργεί συνεχώς ποικίλες αστικές δράσεις που προσαρμόζονται κάθε φορά στην εκάστοτε περιοχή, ενώ εμπλέκουν, ενεργοποιούν και ψυχαγωγούν – επιστρατεύοντας από συμμετοχικές διαδικασίες γειτονιάς, site-specific παραστάσεις και ανοιχτά εργαστήρια μέχρι παιγνιώδεις μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και εναλλακτικά τουρ.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά