Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Βασικός σκοπός της Ε.Ψ.Ε.Π. είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και η πλήρης επανένταξή τους στην κοινότητα μέσω της προαγωγής των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών συμφερόντων τους, η επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και την εφαρμογή πρακτικών καταπολέμησης πάσης φύσεως διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού.

Μεταξύ των ομάδων στόχου του φορέα είναι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα και ομάδες που εξαιτίας προβλημάτων υγείας (σωματικών, διανοητικών, ψυχικών) παρουσιάζουν αναπηρίες και μειονεξίες (ΑμΕΑ). Στόχοι των δράσεων του φορέα μεταξύ άλλων είναι η ανάδειξη και προάσπιση των ατομικών δικαιωμάτων ατόμων και ομάδων που υφίστανται διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό εξαιτίας ψυχοκοινωνικών προβλημάτων, η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση της κοινότητας και των φορέων της σε θέματα που αφορούν στα άτομα και ομάδες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, η παρέμβαση για τη βελτίωση των παρεχομένων στα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα υπηρεσιών στο χώρο της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της καθημερινής διαβίωσης, η ανάπτυξη αποτελεσματικών υποστηρικτικών ομάδων και η παροχή καινοτόμων ποιοτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες όσων πλήττονται από ψυχοκοινωνικά προβλήματα, η οργάνωση δραστηριοτήτων προαγωγής της σωματικής, διανοητικής και ψυχικής υγείας των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και η προώθηση πολιτικών που αφορούν σε άτομα και ομάδες με ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά