Ενεργώ ως Πολίτης

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
21 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
127.074,29 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
114.366,86 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησος

Σε ευρωπαϊκές & διεθνείς συγκριτικές μελέτες για την Ενεργό Πολιτειότητα (Ε.Π.) κατατάσσεται η Ελλάδα πολύ χαμηλά. Η Ε.Π. έχει ενταχθεί εδώ & πολλά χρόνια στα σχολικά αναλυτικά προγράμματα, όμως ο αντίκτυπός της δε φαίνεται να αποτυπώνεται στο προφίλ του πολίτη της χώρας μας. Η διαμόρφωση στάσεων & συμπεριφορών δεν αποτελεί γνωστικό αντικείμενο & δεν μπορεί να διδάσκεται με εγχειρίδια στο πλαίσιο ενός μαθήματος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενεργώ ως Πολίτης» έρχεται να καλύψει το κενό της ολιστικής παιδαγωγικής παρέμβασης & εισήγησης όλων των πτυχών της έννοιας της Ε.Π. με τη μεθοδολογία που απαιτείται για τη διαμόρφωση στάσεων ζωής. Απευθύνεται σε μαθητές 5-18 ετών με στόχο τη διαμόρφωσή τους ως ενεργούς πολίτες. Προσφέρει ένα πλαίσιο παρέμβασης στο σχολείο & σύνδεσής του με την οικογένεια, με την κοινότητα & με τον κόσμο.

Το πρόγραμμα προβλέπει τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού σε μορφή οδηγού για εκπαιδευτικούς & για την οικογένεια. Το έργο υλοποιείται σε 48 σχολεία της Ελλάδας, με τη συμμετοχή 192 εκπαιδευτικών που επιμορφώνονται & υποστηρίζονται δια ζώσης & εξ αποστάσεως στη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς ώστε να υλοποιούν το πρόγραμμα με τους μαθητές τους. Η μεθοδολογία του προγράμματος είναι βιωματική, μαθητοκεντρική & προάγει την ομαδοσυνεργατική & ανακαλυπτική μάθηση, η οποία εκκινεί από την εμπειρία του μαθητή & τα δεδομένα στον περίγυρό του. Οι μαθητές συνεργάζονται με τις οικογένειές τους & με κοινωνικούς εταίρους, αρμόδιες αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών & MME, τους οποίους καλούν  να συμμετάσχουν στις δράσεις τους. Εκπαιδεύονται 3.700 μαθητές & 192 εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενημερώνουν, ευαισθητοποιούν & καλούν σε δράση άλλους 4.800 μαθητές, 336 εκπαιδευτικούς & 1.000 γονείς. Ρόλο συμβούλου αναλαμβάνουν 24 εκπαιδευτικοί αυξημένων προσόντων, που εκπαιδεύονται ειδικά για το σκοπό αυτό. Το Ίδρυμα Λαμπράκη αναλαμβάνει την ανάπτυξη, το συντονισμό & την υλοποίηση του προγράμματος & το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη τη διάχυση των αποτελεσμάτων του.