Ρώτα έναν οικονομολόγο

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
6 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
4.948,48 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.948,48 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται διεθνώς και ιδιαίτερα σε χώρες με πολύπλοκες δομές αγορών είναι ο οικονομικός αναλφαβητισμός. Οικονομικά αναλφάβητος θεωρείται όποιος δεν διαθέτει τις βασικές και απαραίτητες οικονομικές γνώσεις ώστε να λάβει συνετές αποφάσεις πάνω σε ζητήματα δανεισμού, αποταμίευσης, συνταξιοδότησης, επένδυσης, αγοράς κα. με επίγνωση όλων των παραμέτρων πουεπιδρούν στην απόφαση αυτή.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του οργανισμού S&P Global το φαινόμενο του οικονομικού αναλφαβητισμού παρατηρείται στο 55% του ενήλικου πληθυσμού. Σκοπός της δράσης μας είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πολιτών και φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής μέσω της εξοικείωσης των ωφελουμένων με θέματα της οικονομικής επικαιρότητας. Η ουσιαστική κατανόηση επίκαιρων ή διαχρονικών οικονομικών ζητημάτων απαιτεί την ανάπτυξη ενεργού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των 2 μερών, στον οποίο η ατζέντα καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τους ωφελούμενους βάσει των δικών τους αναγκών και ερωτημάτων.

Μέσω της ανάπτυξης μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην οποία σε μηνιαία βάση θα αναρτώνται σημαντικά θέματα συζήτησης (πχ. Δημόσιο χρέος), οι ωφελούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να καταθέτουν ερωτήματα προς τους Ειδικούς του τομέα (ενδεικτικά: οικονομολόγους, καθηγητές πανεπιστημίου). Τα δημοφιλέστερα ερωτήματα θα απευθύνονται μέσω συνέντευξης στον αρμόδιο ειδικό, από την Ομάδα του E Square project, και θα παράγονται σύντομα εκπαιδευτικα video. Κάθε video θα είναι εμπλουτισμένο με διαγράμματα, σχέδια και infographics που σχετίζονται με τη θεματική. Με τη δημοσίευση κάθε νέου video , θα ξεκινά νέος γύρος ερωτήσεων με άλλο θέμα. Βασικοί ωφελούμενοι είναι οι πολίτες από 18 έως 35 ετών, με στόχο τις 1.000 προβολές ανά video.