Ρώτα έναν οικονομολόγο

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
6 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
4.948,48 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.948,48 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα που εντοπίζεται διεθνώς και ιδιαίτερα σε χώρες με πολύπλοκες δομές αγορών είναι ο οικονομικός αναλφαβητισμός. Οικονομικά αναλφάβητος θεωρείται όποιος δεν διαθέτει τις βασικές και απαραίτητες οικονομικές γνώσεις ώστε να λάβει συνετές αποφάσεις πάνω σε ζητήματα δανεισμού, αποταμίευσης, συνταξιοδότησης, επένδυσης, αγοράς κα. με επίγνωση όλων των παραμέτρων πουεπιδρούν στην απόφαση αυτή.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα του οργανισμού S&P Global το φαινόμενο του οικονομικού αναλφαβητισμού παρατηρείται στο 55% του ενήλικου πληθυσμού. Σκοπός της δράσης μας είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ πολιτών και φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής μέσω της εξοικείωσης των ωφελουμένων με θέματα της οικονομικής επικαιρότητας. Η ουσιαστική κατανόηση επίκαιρων ή διαχρονικών οικονομικών ζητημάτων απαιτεί την ανάπτυξη ενεργού διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των 2 μερών, στον οποίο η ατζέντα καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τους ωφελούμενους βάσει των δικών τους αναγκών και ερωτημάτων.

Κάθε μήνα θα ανακοινώνεται ένα θέμα προς συζήτηση (πχ. κορωνοϊός και οικονομία) και ένας ειδικός επιστήμονας (πχ. ακαδημαϊκός, οικονομολόγος) με τον οποίο θα συνομιλήσουν οι ωφελούμενοι. Σε καθορισμένη ημερομηνία θα συνδέονται οι ωφελούμενοι και ο ειδικός σε μια πλατφόρμα ψηφιακής επικοινωνίας (όπως το Zoom) και θα συζητούν πάνω στο θέμα που ανακοινώθηκε. Ο ειδικός θα κάνει μια σύντομη και περιεκτική εισαγωγή όχι παραπάνω από το 10% του διαθέσιμου χρόνου και στην συνέχεια η υπόλοιπη ώρα θα διατίθεται για συζήτηση. Θα υπάρχει συντονιστής ο οποίος θα διαχειρίζεται την ροή της συζήτησης και των ερωτημάτων. Από την εκδήλωση θα καταγράφεται η εικόνα και ο ήχος του ομιλητή και του συντονιστή τα οποία στη συνέχεια θα δημοσιεύονται. Στην συνέχεια ξεκινά νέος κύκλος με την ανακοίνωση νέου θέματος.