Επιμόρφωση στον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων και ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας για την καταγραφή επιχειρημάτων αναγνώρισης ψευδών ειδήσεων

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
6 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
4.971,87 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.474,68 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Πελοπόννησος

Ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχει τεράστια παραγωγή ειδήσεων και πληροφοριών που προέρχονται από επίσημους, ανεπίσημους φορείς ενημέρωσης ακόμα και από εξειδικευμένα άτομα. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει σχετική ενημέρωση από φορείς, παραμένει εξαιρετικά δύσκολη η ανάλυση της κάθε είδησης και πληροφορίας.

Σε αυτό το πλαίσιο ,το πρόγραμμα έχει σαν σκοπό να επιμορφώσει άτομα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ελέγχουν την εγκυρότητα κάποιας είδησης και να αναπτυχθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία θα καταγράφονται οι μέθοδοι ανάλυσης πληροφοριών και παράλληλα θα γίνεται καταγραφή επιχειρημάτων με τη μέθοδο του πληθοπορισμού ώστε να βρίσκονται ψευδείς ειδήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, θα παραχθεί υλικό προκειμένου να υποστηρίξει νέα άτομα γύρω από το θέμα των fake news. Παράλληλα, θα γίνουν 12 online workshop 2 ωρών και 30 ατόμων το καθένα ώστε να γίνει επιμόρφωση στην αναγνώριση ψευδών ειδήσεων. Επίσης, θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία θα μπορεί ο καθένας να καταγράφει τα επιχειρήματά του για την εγκυρότητα ή όχι πληροφορίων που ανταλάσσονται στο διαδίκτυο.

Οι ομάδες στόχοι σε αυτή τη φάση είναι πρωταρχικά νέοι οι οποίοι έχουν συχνή επαφή με δεδομένα στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα μαθητές ηλικίας 14-18 ετών στην περιοχή της Καλαμάτας και δευτερευόντως γονείς οι οποίοι θα μπορούν να μάθουν χρήσιμες πληροφορίες που μπορούν μελλοντικά να τις μεταδώσουν και στα παιδιά τους.

Ο αριθμός των ανθρώπων που θα εκπαιδευτούν online είναι 360 άτομα (12 workshops x 30 άτομα), ενώ μέσω του δικτυακού τόπου και της διαφήμισής του, αναμένεται να αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των αποδεκτών.