Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Δημοτικού και Γυμνάσιου με θέμα τον Οπτικό Γραμματισμό και τα Δικαιώματα του Παιδιού

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
2 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Small
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
5.547,42 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
4.992,67 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Το έργο αφορά στην επιμόρφωση 200 εκπαιδευτικών Δημοτικού & Γυμνασίου από όλη την Ελλάδα για θέματα προάσπισης δικαιωμάτων του παιδιού. Για τα σκοπό αυτό έχουν επιλεγεί δύο ταινίες μικρού μήκους με θέμα την παραβίαση άρθρων της διακήρυξης των δικαιωμάτων του παιδιού.

Oι τίτλοι των ταινιών είναι:

  • “My letter to the Oilmen”, 2018, Νιγηρία (αρ. 24, δικαίωμα σε καθαρό, πόσιμο νερό, κίνδυνοι από μόλυνση περιβάλλοντος)
  • “Jamila”, 2019, Σουηδία (αρ. 22, προστασία νομικού καθεστώτος παιδιού πρόσφυγα).

Στα πλαίσια του έργου θα διοργανωθούν 4 webinars των 50 θέσεων. Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν την ταινία που έχουν επιλέξει. Mετά την προβολή ακολουθεί διαδραστική παρουσίαση μεθοδολογίας με προσομοίωση τάξης, ομαδικές δραστηριότητες, παιχνίδια ρόλων κ.α.

Η παρουσίαση έχει σκοπό να δείξει στους εκπαιδευτικούς μία μεθοδολογία ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των μαθητών σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού. Η μεθοδολογία βασίζεται σε τεχνικές και εργαλεία κριτικής ανάλυσης του κινηματογράφου και των θεματικών των ταινιών, ως άμεσος τρόπος ταύτισης των μαθητών με τα βιώματα των πρωταγωνιστών. Στην παρουσίαση συμμετέχουν συντελεστές των ταινιών οι οποίοι μιλούν για το πώς χειρίστηκαν τα συγκεκριμένα άρθρα της διακήρυξης μέσα από το αφήγημα της ταινίας.

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί διοργανώνουν στις σχολικές αίθουσες προβολή της ταινίας και συζήτηση προάγοντας την ενημέρωση, τον σεβασμό και την κατανόηση σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού. Έτσι, μεταφέρουν στους μαθητές τους την εμπειρία και τις γνώσεις που έλαβαν από το σεμινάριο. Το Φεστιβάλ επιμελείται και παρέχει συνοδευτικά την έκδοση οδηγού προετοιμασίας για περεταίρω δουλειά και έρευνα στην τάξη. Την παρουσίαση και το εκπαιδευτικό υλικό επιμελούνται εκπαιδευτικοί, θεατροπαιδαγωγοί και παιδοψυχολόγοι.

Μετά το πέρας των σεμιναρίων, το Φεστιβάλ θα ανεβάσει στην ιστοσελίδα του έργου, ταινίες και εκπαιδευτικό υλικό για 20 ημέρες. Με αυτό τον τρόπο θα δώσει πρόσβαση και σε άλλους εκπαιδευτικούς που δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια.