Σχεδία@CITY: Από την απομόνωση στην κοινωνική ενσωμάτωση

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΕΤΑΙΡΟΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
24 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
79.888,64 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
71.899,77 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Το έργο «Σχεδία@CITY: Από την απομόνωση στην κοινωνική ενσωμάτωσή» είναι ένα καινοτόμο έργο για την κοινωνική ενεργοποίηση συμπολιτών μας από ευάλωτες κοινωνικά πληθυσμιακές ομάδες: άστεγοι, άνεργοι και γενικώς άνθρωποι που αποδεδειγμένα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτοί αποτελούν την βασική ομάδα στόχο. Για αυτούς και μαζί με αυτούς, θα πραγματοποιούνται εργαστήρια επαναχρησιμοποίησης των αδιάθετων τευχών του περιοδικού δρόμου Σχεδία καθώς και άλλες κοινωνικές δράσεις όπως εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού, διαδραστικές περιηγήσεις και ειδικές συζητήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στη συνέχεια, οι ίδιοι οι ωφελούμενοι θα λειτουργούν ως εκπαιδευτές και community leaders και με τη σειρά τους εκπαιδεύουν άλλους συμπολίτες μας και το ευρύ κοινό.

Πυρήνας είναι η δημιουργία ενός σημείου συνάντησης και προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και ενός κόμβου εφαρμοσμένης κοινωνικής καινοτομίας, εκπαίδευσης και δράσης. Το έργο «Σχεδία@CITY» είναι, συνεπώς, ένα καινοτόμο έργο κοινωνικής ενεργοποίησης, ενσωμάτωσης και διάδρασης που έχει στην καρδιά του την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έμφαση σε αυτά της πρόσβασης στην εκπαίδευση και την εργασία (μέσα από δράσεις κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων) αλλά και ισότιμη συμμετοχή και διαφύλαξη της ισότητας (φύλου, ηλικίας, εθνικότητας κλπ).

Στο πλαίσιο του έργου, η Διογένης ΜΚΟ θα αναλάβει το κύριο βάρος για την ενεργοποίηση των ωφελούμενων μέσα από διαδικασίες εκπαίδευσης και διάδρασης. Η Commonspace θα συνδράμει στην εκπαίδευση και κατάρτισή τους, μέσα από εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού και θα προσφέρει συμβουλές ενεργοποίησης και δράσεις γύρω από την Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.). Επιπλέον, από κοινού η ομάδα του έργου θα εστιάσει στις δράσεις επικοινωνίας που θα λειτουργήσουν ως καμπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού, αναφορικά με θέματα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα, πάντα μαζί με τους άμεσα ωφελούμενους του έργου.