«Όλες δυνατές, όλοι ίσοι» – Σχολείο χωρίς στερεότυπα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
12 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
88.796,96 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
79.917,27 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Το έργο «Σχολείο χωρίς στερεότυπα» απαντά σε 3 προκλήσεις, που αφορούν κορίτσια και νέες γυναίκες στην Ελλάδα, οι οποίες τεκμηριώνονται από την ακαδημαϊκή έρευνα και από την εμπειρία του Women On Top.

  1. Τις διαφορές στην αντιμετώπιση αγοριών/κοριτσιών από τους/τις εκπαιδευτικούς και τη διαιώνιση των έμφυλων ανισοτήτων που προκαλούν
  2. Το «κενό αυτοπεποίθησης» στα κορίτσια 10-14 ετών, το οποίο τα εμποδίζει, ως νέες γυναίκες, να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης
  3. Τον επαγγελματικό διαχωρισμό, πουπεριλαμβάνει χαμηλή συμμετοχή κοριτσιών και νέων γυναικών σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πεδία που σχετίζονται με την επιστήμη και την τεχνολογίακαι σε θέσεις ευθύνης.

Οι ομάδες στόχου του έργου είναι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθηγητές ΣΕΠ, αλλά στην πορεία, και εκπαιδευτικοί άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Σκοπός του έργου είναι η, υπό τον συντονισμό του Women on Top, δημιουργία ενός πυρήνα εκπαιδευτικών που θα πρωτοστατήσουν και θα συνεισφέρουν στην αλλαγή νοοτροπίας και την εισαγωγή νέων πρακτικών για την ενδυνάμωση των κοριτσιών και τον επαγγελματικό προσανατολισμό πέρα από έμφυλα στερεότυπα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στόχοι:

  1. Εξοικείωση εκπαιδευτικών με εργαλεία που διευκολύνουν την ενδυνάμωση των κοριτσιών σε συναισθηματικές-κοινωνικές δεξιότητες, μέσα από εκπαιδευτική δράση του οργανισμού Girls Leadership.
  2. Εξοικείωση καθηγητών ΣΕΠ με τα ζητήματα στερεοτύπων στον ΣΕΠ και με εργαλεία που διευκολύνουν την πρόληψη/αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, μέσα από εκπαιδευτική δράση της Openous.
  3. Αύξηση αριθμού εκπαιδευτικών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να επιμορφωθούν στα παραπάνω εργαλεία και που χρησιμοποιούν το διαθέσιμο υλικό.
  4. Διασύνδεση εκπαιδευτικών και δημιουργία ομάδων εργασίας που μπορούν να αναδείξουν ζητήματα προς επίλυση και να συνδημιουργήσουν εργαλεία και δράσεις μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που θα υλοποιηθεί από την Sociality.