Υποστήριξη γυναικών πασχουσών από καρκίνο μέσα από την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και ψυχοκοινωνική στήριξη των φροντιστών τους

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
24
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
85.272,66
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
76.745,40
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Δυτική ΕλλάδαΙόνια νησιά

Οι ανάγκες φροντίδας των γυναικών που νοσούν από καρκίνο επιβάλλουν την 24ωρη παρακολούθησή τους, εμπλέκοντας άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος ως φροντιστές, που καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και ψυχολογική υποστήριξη, με αποτέλεσμα τη δική τους σωματική, συναισθηματική, ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση. Η συνθήκη αυτή, σε συνδυασμό με το κενό παροχής συμβουλευτικής στους φροντιστές, καθιστά απαραίτητη την εκπαίδευσή τους για την ολοκληρωμένη φροντίδα των ασθενών και τη στήριξή τους σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στον κρίσιμο ρόλο τους.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανάγκη για ανακούφιση και ενδυνάμωση των φροντιστών, όπως και το μεγάλο αριθμό καρκινοπαθών γυναικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που εξυπηρετούνται από τις ογκολογικές κλινικές των νοσοκομείων της Αχαΐας (ΠΓΝΠ «Παναγία η Βοήθεια» και ΓΝΠ «Ο Άγιος Ανδρέας»), το προτεινόμενο έργο έχει ως αντικείμενό του την ανάπτυξη νέων βελτιωμένων μεθόδων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αναγκών των γυναικών με καρκίνο και των φροντιστών τους. Οι μέθοδοι αυτές συμπεριλαμβάνουν: α) την εκπαίδευση των φροντιστών στην παροχή νοσηλευτικής φροντίδας και την ψυχολογική υποστήριξή τους, μέσα από τακτικές συναντήσεις εντός ομάδων συντονιζόμενων από ειδικό επιστημονικό προσωπικό, σε κύκλους εκπαίδευσης διάρκειας 3 μηνών και β) τη δημιουργία ανοικτών ομάδων ψυχοκοινωνικής στήριξης φροντιστών, που θα προκύψουν από τις ομάδες της περίπτωσης (α). Συμπληρωματικά προς τις καινοτόμες αυτές μεθόδους, θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές δράσεις ευαισθητοποίησης (8 – 9 ανά έτος) για τον καρκίνο του μαστού στους δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με προσέλκυση συμμετεχόντων από απομακρυσμένες περιοχές.

Αξιοποιώντας έμπειρους ογκολόγους, χειρουργούς, νοσηλευτές ογκολογικών κλινικών, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους, διατροφολόγους και νομικούς, η στόχευση είναι η ολοκλήρωση, σε 24 μήνες, της  εκπαίδευσης 80 φροντιστών.

Σχετικά stories