Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η «Equal Society» ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2010 ως ανεξάρτητος και μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο την υλοποίηση δράσεων για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ανεργίας και της φτώχειας. Πρωταρχικός στόχος του οργανισμού είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών στα θέματα της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής και ειδικότερα στους τομείς της εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, αγοράς εργασίας, κοινωνικής προστασίας, υγείας και επιχειρηματικότητας.

Μέσω της διαδικασίας του ανοικτού διαλόγου και της συνεργασίας με ένα ευρύ φάσμα φορέων, η Equal Society υλοποιεί παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προωθώντας την κοινωνική ένταξη και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κατά τα τελευταία χρόνια, η «Equal Society» έχει θέσει σαφείς στόχους που αφορούν στη δημιουργία μιας πιο αλληλέγγυας κοινωνίας μέσα από διαδικασίες ανοικτού διαλόγου και πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στόχος είναι η παροχή υποστήριξης σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσα από διαδικασίες ενημέρωσης, εκπαιδευτικές δράσεις, δράσεις πολιτισμού, street work, δράσεις συνηγορίας και ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης, καθώς επίσης και στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων