Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Κοινωνία Δημοκρατικής Συμμετοχής»

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κεντρική Μακεδονία
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η Κοινωνία Δημοκρατικής Συμμετοχής είναι μία μη-κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την συνεχή βελτίωση της δημοκρατικής διαδικασίας. Η αποστολή της είναι να δημιουργεί ευκαιρίες έτσι ώστε οι πολίτες να συμμετέχουν στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους και να έχουν τα μέσα να το κάνουν αποτελεσματικά.

Η εταιρία υποστηρίζει τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και κάθε οργάνωση που επιθυμεί να εμπλέξει τους πολίτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ώστε να είναι διαφανείς, ανοιχτοί και ευπρόσδεκτοι στη συμμετοχή των πολιτών. Επιπλέον, εκτελεί την αποστολή της με την προώθηση μιας νοοτροπίας συνεργασίας πολιτών και τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την βελτίωση της ζωής των πολιτών και την εισαγωγή βέλτιστων διοικητικών πρακτικών σε δήμους και περιφέρειες.

Μάλιστα, στοχεύει στην προώθηση μιας προσέγγισης βασισμένης στην τεκμηρίωση που αποδεικνύει την ορθή πρακτική, την αποτελεσματική χρήση και τα σαφή στρατηγικά οφέλη, με τη δημιουργία πλαισίων, διανομή πληροφοριών και εκπαιδευτικού υλικού που διευκολύνουν την συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση του τόπου τους.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά