Η Ιθαγένεια στην Πράξη

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
24 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
297.632,08 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
267.868,87 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Η μεταρρύθμιση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας ξεκίνησε το 2010 (Ν. 3838). Το 2013 το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφάνθηκε ότι η κτήση ιθαγένειας με δήλωση για τη δεύτερη γενιά ήταν αντισυνταγματική. Η μεταρρύθμιση ολοκληρώθηκε το 2015 (Ν. 4332) θεμελιώνοντας το δικαίωμα ιθαγένειας. Η διοικητική πρακτική, όμως, δημιουργεί αναιρέσεις στην άσκησή του επιφέροντας παραβιάσεις σε άλλα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το έργο απαντά στην ανάγκη αποτίμησης της διοικητικής διαδικασίας απόδοσης της ιθαγένειας για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να συνεισφέρει στην ίση πρόσβαση και απόλαυση του δικαιώματος στην ιθαγένεια.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της υφιστάμενης διοικητικής πρακτικής στην απόδοση της ιδιότητας του πολίτη: θα εντοπίσει διοικητικές δυσλειτουργίες, θα παραθέσει προτάσεις απλοποίησης προς όφελος διοικουμένων και διοίκησης, που θα προκύψουν από την εποπτεία της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσία και την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, θα ενισχύσει τις ικανότητες δημοσίων λειτουργών και θα ενημερώσει για τη διασφάλιση στην πράξη του δικαιώματος στην ιθαγένεια.

Οι δράσεις αφορούν σε:

  1. Ενημερωτική εκδήλωση έργου
  2. Καταγραφή και ανάδειξη ζητημάτων στη διοικητική διαδικασία απόδοσης ιθαγένειας
  3. Καταγραφή καλών πρακτικών της δημόσιας διοίκησης κρατών-μελών Ε.Ε.
  4. Ηλεκτρονική πλατφόρμα
  5. Οδηγός για την διαδικασία διαπίστωσης των ουσιαστικών προϋποθέσεων κτήσης ελληνικής ιθαγένειας
  6. Εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων
  7. Booklet: Μύθοι και Αλήθειες για την Ιθαγένεια
  8. Έκθεση Προτάσεων: Η ελληνική ιθαγένεια στη πράξη
  9. Εκδήλωση διάχυσης αποτελεσμάτων

Το έργο απευθύνεται πρωτίστως στην ελληνική δημόσια διοίκηση. Η υποβολή προτάσεων βελτίωσης πρακτικών θα ωφελήσει και τους αιτούντες την ιθαγένεια. Οι 2 οργανώσεις που συμπράττουν είναι οι πιο δραστήριες της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών σε ζητήματα ιθαγένειας. H σύμπραξη εξασφαλίζει την αλληλοσυμπληρωματικότητα δεξιοτήτων και τη ζεύξη της γνώσης πεδίου (G2RED) με την επιστημονική τεκμηρίωση (ΕλΕΔΑ) για την επιτυχή υλοποίηση του έργου.