Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός,  ιδρύθηκε το 1986, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα ψυχικής υγείας και προωθεί  την πρόληψη, την έγκαιρη παρέμβαση, την κοινωνική ενσωμάτωση, την απασχόληση των ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και την στήριξη των δικαιωμάτων τους ενισχύοντας το σεβασμό στην ανθρώπινη υπόστασή τους και την ισοτιμία τους ως πολίτες.

H Εταιρία έχει συμβάλλει στην Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση της χώρας, βασιζόμενη στις αρχές της Κοινωνικής – Κοινοτικής Ψυχιατρικής, η οποία στοχεύει στην εναρμόνιση της λειτουργίας του ψυχικά πάσχοντος και της οικογένειάς του με το κοινωνικό σύνολο, μέσα από τη δημιουργία εναλλακτικών – ως προς το ίδρυμα – μορφών κοινοτικής περίθαλψης. Στόχος είναι η αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Συνολικά, ανά έτος, παρέχονται υπηρεσίες σε περίπου 3500 ασθενείς. Το σύνολο του απασχολουμένου προσωπικού ανέρχεται περίπου σε 220 άτομα.

Οι σκοποί της Εταιρίας είναι:

  1. Η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας
  2. Η εξίσωση και η προαγωγή της Κοινωνικής Ψυχιατρικής
  3. Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου σε θέματα ψυχικής υγείας
  4. Η παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης σε άτομα με ψυχικές διαταραχές.
  5. Η παροχή εκπαίδευσης σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας.
  6. Οι δράσεις για τη διαχείριση της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής διαφοράς και της αντιμετώπισης των εκτάκτων αναγκών.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών