Σβήνουμε το στίγμα. Στο λόγο μας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
24
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
198.903,04 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
179.012,74 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Αναγκαιότητα: Ενίσχυση της συνηγορίας και του εποπτικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών για την αντιμετώπιση του στιγματιστικού μιντιακού και δημόσιου λόγου, που συμβάλλει στον αποκλεισμό πληθυσμιακών ομάδων και στην διατήρηση των διακρίσεων. Το έργο αξιοποιεί προηγούμενες εργασίες και πρωτοβουλίες, ανανεώνει την υφιστάμενη γνώση έναντι νέων πληθυσμιακών ομάδων, που αποτελούν στόχο διακριτικής αντιμετώπισης, και προσφέρει εργαλεία και τεκμηριωμένες προτάσεις πολιτικής για διαβούλευση και συνηγορία.
Σκοπός: Να ενισχύσει την συνηγορία υπέρ των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες καθώς και να συμβάλει στον περιορισμό του στιγματιστικού μιντιακού και δημόσιου λόγου προσφέροντας εργαλεία άσκησης συνηγορίας, και χρήσης ορθής γλώσσας για την κατάρριψη στερεοτύπων, την αποφυγή επικίνδυνων γενικεύσεων, τον σεβασμό των δικαιωμάτων και την αποφυγή άκριτου αποκλεισμού.

Δράσεις υλοποίησης:

  • Έρευνα τεκμηρίωσης
  • Ανάπτυξη εργαλείων εκπαίδευσης & ευαισθητοποίησης
  • Εκπαιδεύσεις
  • Καμπάνια
  • Συστάσεις για θεσμικές αλλαγές/κινητοποίηση και ενδυνάμωση του πεδίου/άσκηση πίεσης

Ωφελούμενοι: άτομα που κινδυνεύουν από στιγματισμό (και συνακόλουθο αποκλεισμό) λόγω ψυχοκοινωνικών δυσκολιών, τα ΜΜΕ (φοιτητές σχολών δημ/φιας, επαγγελματίες δημ/φοι και εκπρόσωποι της δημοσιογραφίας των πολιτών), θεσμικοί φορείς ή/και εποπτικά όργανα μέσα από συστάσεις για υιοθέτηση αναθεωρημένων πρακτικών
Κατανομή ρόλων:
ΕΚΨ Π. Σακελλαρόπουλος: φορέας υλοποίησης με σημαντικό έργο στο πεδίο της κοινωνικής ψυχιατρικής και της συνηγορίας
Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου – Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου: Συνδρομή σε νομικά θέματα και διαμόρφωση πλαισίου συνηγορίας και άσκησης πίεσης.
Εταιρία Μέριμνας και Αποκατάστασης Ατόμων με Ψυχοκοινωνικά Προβλήματα: ιδρυμένη και διοικούμενη από άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας, εκπροσωπεί την ομάδα-στόχο υπέρ της οποίας θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα του έργου.
Οι εταίροι συμμετέχουν στις δράσεις βάσει της ειδικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας τους.