Συστημικές αλλαγές στην παιδική προστασία

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
24
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
179.956,90€
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
161.961,22€
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, οι οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης επιτάσσουν τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων Παιδικής Προστασίας με στόχο τον περιορισμό ιδρυματικού τύπου μοντέλων εξω-οικογενειακής φροντίδας παιδιών και την προώθηση της Αναδοχής ως βασικό μοχλό στήριξης της Αποϊδρυματοποίησης. Η χώρα μας βρίσκεται στα πρώτα βήματα της διαδικασίας εφαρμογής των παραπάνω οδηγιών με την εφαρμογή του Nόμου 4538/2018 και επιβάλλεται στην κοινωνία των πολιτών να βρίσκεται σε εγρήγορση ώστε να υποστηρίξει τη μετάβαση αυτή με τα καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες που το χρειάζονται περισσότερο, τα παιδιά. Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, έχοντας μακρά εμπειρία σε οικογενειακού τύπου φροντίδα αλλά και αποδεδειγμένες συνεργασίες και δράσεις στον τομέα της Αποϊδρυματοποίησης και της Αναδοχής στοχεύει στην αξιοποίηση της τεχνογνωσίας αυτής με την ίδρυση τμήματος Συνηγορίας, με σκοπό την υποστήριξη δημιουργίας θεσμικού πλαισίου, την προώθηση συνεργασιών στο πεδίο, την ενημέρωση της κοινωνίας και την ουσιαστική και βιώσιμη ανάπτυξη της Αναδοχής και Αποϊδρυματοποίησης στην Παιδική Προστασία στην Ελλάδα. Στα πλαίσιο αυτό, η στρατηγική μας επικεντρώνεται σε δύο καίριους άξονες που αποτελούν για μας προτεραιότητα: (1) την πίεση για θέσπιση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου που θα καθορίζει τη λειτουργία συστημάτων παιδικής προστασίας με βάση τις οδηγίες των Ευρωπαϊκών θεσμών για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. (2) την προώθηση μοντέλων οικογενειακής φροντίδας, με έμφαση στην Αναδοχή, μέσω της εποπτείας της εφαρμογής του νέου Νόμου 4538/2018 για την Αναδοχή και την προώθηση σχετικών διαρθρωτικών παρεμβάσεων. Οι δύο στρατηγικοί στόχοι Συνηγορίας των Παιδικών Χωριών SOS, εφόσον επιτευχθούν, θα αποτελέσουν σταθμό και θα επηρεάσουν άμεσα περισσότερα από 3.000 παιδιά που ζουν σε Ιδρύματα, καθώς και εκατοντάδες παιδιά και οικογένειες -θετές, ανάδοχες, βιολογικές- εκσυγχρονίζοντας σημαντικά τον τομέα της παιδικής προστασίας στην Ελλάδα. Για τους σκοπούς αυτούς, δίνεται έμφαση σε συνεργασίες με όλους τους αρμόδιους φορείς, στην αξιοποίηση της εμπειρίας του παγκοσμίου δικτύου των Παιδικών Χωριών SOS αλλά και τη συμμετοχή του φορέα στο Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής και Υιοθεσίας όπως περιγράφεται στον Νόμο.