Σοροπτιμιστικός όμιλος Βόλου Θέτις

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Θεσσαλία

Ο Σοροπτιμιστικός όμιλος Βόλου Θέτις είναι μία γυναικεία οργάνωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος της Σοροπτιμιστικής  Ένωσης Ελλάδας και μέλος του Διεθνούς Σοροπτιμισμού.  Τα μέλη της δουλεύουν εθελοντικά χωρίς κανένα προσωπικό όφελος για να πετύχουν στόχους όπως ισότητα και δικαιοσύνη, ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση στην εκπαίδευση και υγεία,  σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και ανάπτυξη. Μία παγκόσμια φωνή μέσω της ενημέρωσης, της συνηγορίας και της δράσης.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Σχετικά stories