Το Mobile School Ταξιδεύει

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
36
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
332.404,93
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
299.164,43
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

H Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας  (Ε.Κ.Δ-Σ.Α.Φ.) υλοποιεί από το 2017 την δράση του mobile school, έπειτα από αίτημα του σωματείου στον Βέλγικο Οργανισμό Mobile School. Το mobile school είναι μία ορθογώνια παραλληλεπίπεδη τροχήλατη κατασκευή μήκους 1,5m και βάρος 150 kg. Είναι κατασκευασμένο από πτυσσόμενους μαυροπίνακες με μέγιστο πλάτος τα 6m. Επάνω του τοποθετούνται panels εκπαιδευτικού περιεχομένου (πχ. αριθμητική) και panels συζητήσεων που αφορούν την διαφορετικότητα, την προσωπική υγιεινή, τη σεξουαλικότητα κ.α., τα οποία ανέρχονται συνολικά σε περισσότερα από 300.
Απευθύνεται σε παιδιά Ρομά που ζουν και εργάζονται στο δρόμο, παιδιά που δεν εντάσσονται στις σχολικές κοινότητες ή τείνουν να εγκαταλείπουν το σχολείο σε πρώιμη ηλικία. Ομάδα στόχου αποτελούν και οι ενήλικες Ρομά, οι οποίοι συνήθως είναι αναλφάβητοι και χρήζουν συμβουλευτικής.

Μέσω παρεμβάσεων στο δρόμο (street work) η δράση στοχεύει στην επανένταξη στις σχολικές μονάδες, στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των παιδιών σε θέματα ατομικής υγιεινής, σεξουαλικής αγωγής κ.α. και παράλληλα στην ψυχολογική τους ενδυνάμωση και στην ανάδειξη των ταλέντων τους. Το προτεινόμενο πρόγραμμα διάρκειας τριών ετών στοχεύει στην καταπολέμηση του φαινομένου της σχολικής διαρροής που παρατηρείται στα παιδιά Ρομά, της παιδικής εργασίας και του αναλφαβητισμού. Σκοπός είναι η ενθάρρυνση και προετοιμασία των παιδιών να ενταχθούν ομαλά στη σχολική κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία. Η ομάδα στόχου του προτεινόμενου προγράμματος είναι παιδιά  προσχολικής και σχολικής ηλικίας Ρομά, νέοι και ενήλικες Ρομά που διαμένουν στους Νομούς Δράμας, Καβάλας & Ξάνθης.

Η Ε.Κ.Δ.-Σ.Α.Φ. έχει στην κατοχή της το mobile school, και ένα ειδικά διαμορφωμένο van, δωρεά της ΑΜΚΕ Πάνος & Χρυσηίδα Βοήθεια στα παιδιά, για την μεταφορά του, ενώ διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και την εμπειρία καθώς εδώ και δυόμιση έτη πραγματοποιεί με επιτυχία παρεμβάσεις σε περιοχές Ρομά στην πόλη της Δράμας. Κατά συνέπεια το προτεινόμενο τριετές πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ ολοκλήρου από το σωματείο.