Μαθαίνω ελληνικά…. στο μουσείο

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
16
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
65.153,89
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
58.638,50
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Σχεδιασμός και υλοποίηση 200 εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και έφηβους πρόσφυγες / μετανάστες στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας.

Συγκεκριμένα 50 ομάδες των 15 ατόμων  θα συμμετέχουν σε σειρά 4 εκπαιδευτικών προγραμμάτων  που θα λάβουν χώρα στο Παιδικό Μουσείο της Αθήνας και σε συχνότητα 1 πρόγραμμα τον μήνα.

Το έργο  αποσκοπεί  στην ενίσχυση της ελληνομάθειας παιδιών προσφύγων / μεταναστών μέσα από εκπαιδευτικές δράσεις, προκειμένου  να ανταποκριθούν στην καθημερινή επικοινωνία, τις απαιτήσεις του σχολείου, και, ταυτόχρονα, να κατανοήσουν την ελληνική πραγματικότητα.  Παράλληλα, φιλοδοξεί να συμβάλλει στη μείωση του πολιτιστικού κενού, που βιώνουν τα συγκεκριμένα παιδιά.

Στον επιστημονικό κλάδο της Διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών τα τελευταία χρόνια προκρίνεται η task-based approach, δηλαδή η διδασκαλία μέσω στοχευμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες προσομοιάζουν σε πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις και δίνουν έμφαση στην επικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας, δηλαδή την εξοικείωση του μαθητή με λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται στην καθημερινότητά του.  Τέτοιου είδους δραστηριότητες (tasks), ανάλογα με το γλωσσικό επίπεδο του μαθητή, μπορεί να είναι π.χ. παιχνίδι ρόλων, η εκτέλεση μιας συνταγής μαγειρικής, μια κατασκευή.

Επίσης, το συγκεκριμένο έργο καλείται να συνεισφέρει στην ισότιμη συμμετοχή στα πολιτιστικά αγαθά για όλα τα παιδιά

(Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού ,1989, Διακήρυξη της Σαλαμάνκα ,UNESCO 1994, Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 77/486/ΕΟΚ)

Τα εκθέματα και οι συλλογές του Παιδικού Μουσείου της Αθήνας αποτελούν κατάλληλο περιβάλλον για την υλοποίηση τέτοιων δράσεων, καθώς προσομοιάζουν στον πραγματικό κόσμο, είναι διαδραστικά και ευνοούν την ενεργό συμμετοχή.

Οι επωφελούμενοι είναι  παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες (5-15 χρόνων), που ζουν στην Αθήνα και είτε πηγαίνουν σχολείο (σε διαπολιτισμικό ή τυπικό) είτε φιλοξενούνται σε οργανωμένες δομές προσφύγων.

Σχετικά stories