Ανοιχτή Κυψέλη: Προωθώντας την κοινωνική συνοχή και την ένταξη των γυναικών προσφύγων & μεταναστριών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
36
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
330,000.00
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
297,000.00
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Η ενδυνάμωση των γυναικών προσφύγων είναι καθοριστική για την ενταξιακή τους πορεία στη χώρα υποδοχής, καθώς και για την ευρύτερη κοινωνική συνοχή. Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση μέσω μιας ολιστικής πρότασης η οποία ανταποκρίνεται στο εύρος των αναγκών, αναδεικνύοντας τη δυναμική, την ανθεκτικότητα και τις δυνατότητές τους. Η Μέλισσα έχει δημιουργήσει από το 2016 ένα πολύπλευρο πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ένταξης, το οποίο έως σήμερα έχει απευθυνθεί στον μεγαλύτερο αριθμό γυναικών προσφύγων στην Ελλάδα, και έχει δημιουργήσει μια ζωντανή και ενεργή κοινότητα, εμπλέκοντας ταυτόχρονα τις ήδη υπάρχουσες γυναικείες μεταναστευτικές ομάδες, σε ένα πλαίσιο ενδυνάμωσης, εκπαίδευσης, ενημέρωσης,  δημιουργικότητας, ασφάλειας και αλληλεγγύης.

Το πρόγραμμα θα αποτελείται από 7 θεματικές ενότητες, προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ομάδων στόχου.

  1. Διδασκαλία της γλώσσας μέσω ειδικά διαμορφωμένων γλωσσικών εργαλείων και διαδραστικής μεθοδολογίας, σε πέντε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με το γλωσσικό προφίλ των ομάδων (α. εισαγωγικό, β. μεσαίο, γ. προχωρημένο, δ. σχολική βοήθεια, ε. μετάβαση από τον αναλφαβητισμό).
  2. Ψυχοκοινωνική στήριξη μέσα από εύρος ομαδικών και δράσεων και ατομικών συνεδριών, ώστε να αντιμετωπίζεται το τραύμα και το μετατραυματικό στρες, και να οικοδομείται η αυτοπεποίθηση και η εμπιστοσύνη, αλλά και η ανάληψη ενεργών ρόλων (π.χ. δραματοθεραπεία, ψυχόδραμα, διαχείριση στρες κλπ).
  3. Ενημερωτικές ενότητες σχετικά με θέματα υγείας, παιδείας, εργασίας, δικαιωμάτων κλπ.
  4. Τέχνη και δημιουργικές δράσεις ώστε να ενθαρρύνεται η έκφραση μέσω λεκτικών και μη λεκτικών μέσων.
  5. Εκπαίδευση ΜΜΕ και συνηγορίας, ώστε να αποκτούν πρόσβαση στην πληροφόρηση και να αρθρώνουν τον δικό τους λόγο.
  6. Ενίσχυση και εκμάθηση δεξιοτήτων (υπολογιστές, κώδικας, ξένες γλώσσες, πρώτες βοήθειες, βρεφική φροντίδα, δημιουργία συνεταιρισμών κλπ).
  7.    Δράσεις ατομικής και κοινωνικής μέριμνας.

Οι υλοποίηση των δράσεων θα γίνεται μέσα στο φιλόξενο περιβάλλον της Μέλισσας, με ταυτόχρονη πρόσβαση σε διερμηνεία, υπηρεσίες παραπομπής και ευρύτερης ψυχοκοινωνικής στήριξης, και με παράλληλο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης και φροντίδας για τα παιδιά των συμμετεχουσών, καθώς και υποστήριξης στους γονεϊκούς ρόλους.

Η βασική ιδέα της πρότασης είναι η ενδυνάμωση των γυναικών μεταναστριών και προσφύγων με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας αλλά και την ανάληψη ενεργών ρόλων στην ευρύτερη κοινότητα.