Σύλλογος Μέριμνας ΑμεΑ νοητικής υστέρησης Ν. Ροδόπης “Άγιοι Θεόδωροι”

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Ο Σύλλογος Μέριμνας ΑμεΑ Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης «Άγιοι Θεόδωροι» έχει ιδρυθεί το 1981 από γονείς Ατόμων με Αναπηρίες νοητικής υστέρησης και ευαισθητοποιημένους πολίτες του Ν. Ροδόπης.
Είναι Φιλανθρωπικός Σύλλογος ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ειδικά Πιστοποιημένο Ν.Π.Ι.Δ, ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε τρία χρόνια. To Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο το Γραμματέα, τον Ταμία και πέντε μέλη. Από τα εννέα μέλη του ΔΣ, τα πέντε είναι γονείς και κηδεμόνες ΑμεΑ. Είναι τακτικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Σ.Α.με.Α) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α). Απαριθμεί 450 μέλη και αναγνωρίζεται ως ο πλέον βασικός και μοναδικός Σύλλογος παροχής υπηρεσιών στον Νομό Ροδόπης, σε ενήλικα ΑμεΑ νοητικής υστέρησης. Εξυπηρετεί σήμερα 48 ανήλικα και ενήλικα μέλη με βαριά νοητική υστέρηση (σύνδρομο Down, διάχυτη νοητική αναπτυξιακή διαταραχή κ.λ.π). Επίσης, ο Σύλλογος έχει πετύχει τη δημιουργία τριών στεγών υποστηριζόμενης διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) δηλαδή διαμερισμάτων που διατίθενται για την μόνιμη διαβίωση – κατοικία του ατόμου με νοητική υστέρηση με την κατάλληλα οργανωμένη υποστήριξη.

Από τους σημαντικότερους σκοπούς του είναι η αρωγή και συμπαράσταση – με κάθε τρόπο και μέσο – ενήλικων Α.με.Α νοητικής υστέρησης του Ν. Ροδόπης σε όλους τους τομείς της ζωής τους και η κοινωνική ενσωμάτωση και αλληλοποδοχή τους έτσι ώστε να λειτουργήσουν αυτά κάποτε – κατά το δυνατόν – ως αυτοεξυπηρετούμενα και ισότιμα μέλη στο κοινωνικό σύνολο.
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού υλοποιεί Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης, Αυτοεξυπηρέτησης, και Φυσικής Αγωγής στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ Α.με.Α (Κ.Ε.Ν.Υ.Α.με.Α) για ένα αριθμό 25 ενήλικων και 23 ανήλικων Α.με.Α νοητικής υστέρησης που έχουν προηγουμένως αποφοιτήσει από το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής και προσφέρει σε αυτά υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, καθώς στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Ενήλικων Νοητικά Υστερούντων Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΕΝΥΑμεΑ) που λειτουργεί, υλοποιούνται προγράμματα ανάπτυξης των ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους, αυτοεξυπηρέτησης, ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης, φυσικής δραστηριότητας και αγωγής υγείας.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Σχετικά stories