Μουσικό Εργαστήρι για Άτομα με Νοητική Υστέρηση

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
12
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
90.436,42
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
81.392,78
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός Μουσικού Εργαστηρίου για άτομα με νοητική υστέρηση. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης δεν υπάρχουν φορείς παροχής εξειδικευμένης μουσικής εκπαίδευσης και μουσικοθεραπείας σε άτομα με νοητική αναπηρία. Σκοπός του Μουσικού Εργαστηρίου είναι η παροχή μουσικής εκπαίδευσης και μουσικοθεραπείας ενδυναμώνοντας τις δυνατότητες των ατόμων αυτών. Συγκεκριμένα, με το μουσικό εργαστήρι θα επιτευχθούν η διέγερση και ανάπτυξη χρήσης της φωνής και των προ-λεκτικών διαλόγων, ανάπτυξη ή βελτίωση των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, μείωση των στερεοτυπικών κινήσεων, έκφραση έντονων συγκινησιακών καταστάσεων με δημιουργικό τρόπο, ανάπτυξη της ανεκτικότητας στον ήχο, ανάπτυξη της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης με τον άλλον, μείωση του άγχους, προωθείται ο αυθορμητισμός και το άτομο που συμμετέχει αποκτά ευελιξία, βελτίωση της συγκέντρωσης και οργάνωσης της σκέψης, απόκτηση αυτοπεποίθησης και ανάληψης πρωτοβουλιών, καλλιέργεια της ικανότητας ελέγχου της παρορμητικότητας και το σημαντικότερο άρση του κοινωνικού αποκλεισμού με ένταξη στη μουσική εκπαίδευση αποσκοπώντας στην επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν στην ενοικίαση ενός χώρου 120τμ, όπου αρχικά θα στεγάζεται το μουσικό εργαστήρι, και παροχή υπηρεσιών μουσικής εκπαίδευσης και μουσικοθεραπείας με την πραγματοποίηση μουσικοκινητικής παράστασης κάθε έτος. Από το εργαστήρι ωφελούνται τουλάχιστον 61 άτομα νοητικής υστέρησης που απασχολούνται στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας που λειτουργεί ο Σύλλογος, οι ένοικοι των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης που θα λειτουργήσουν και οποιοδήποτε άτομο νοητικής αναπηρίας από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Σύλλογός μας αποτελεί τον κύριο πάροχο των παραπάνω υπηρεσιών, παρέχοντας τον εξοπλισμό, τον τόπο και το προσωπικό που θα απασχοληθεί τόσο στην παροχή της μουσικής όσο και στη διοικητική διαχείριση.

Σχετικά stories