Δράσεις Επιχειρηματικής Ενδυνάμωσης Γυναικών και Νέων Ρομά – ΑΡΟΜΑ Επιχειρηματικότητας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
7 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
59.998,14 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
59.998,14 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Κεντρική Μακεδονία

Το έργο «Δράσεις Επιχειρηματικής Ενδυνάμωσης Γυναικών και Νέων Ρομά – ΑΡΟΜΑ Επιχειρηματικότητας», υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τον Φάρο του Κόσμου και βασική ομάδα στόχο τους/τις ΡΟΜΑ κάτοικους του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάδειξη των αναγκών, των προβλημάτων αλλά και των δυνατοτήτων των νέων, ώστε να σπάσει ο φαύλος κύκλος της παραβατικότητας και να αναδειχθούν παραδείγματα νέων Ρομά που κατάφεραν να εκπαιδευτούν και να αναλάβουν επιχειρηματική δράση. Η επίτευξη του στόχου θα πραγματοποιηθεί μέσω σεμιναρίων/ενημερώσεων με διαφορετικές θεματικές: από την επιλογή της κατάλληλης εκπαίδευσης και την αναζήτηση εργασίας, μέχρι τις διαδικασίες για τη σύσταση διαφορετικών επιχειρηματικών δράσεων. Βασικό σημείο του προγράμματος αποτελεί το γεγονός πως οι ενημερώσεις αλλά και η προσέγγιση του πληθυσμού θα πραγματοποιούνται από άτομα της κοινότητας, τα οποία έχουν επιτύχει εκπαιδευτικά και επιχειρηματικά και θα αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση, ενώ παράλληλα θα μεταδώσουν τεχνογνωσία και εμπειρία.