Πρόσβαση στα δικαιώματα των Τσιγγάνων Γυναικών και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών Ρομά

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
8 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
59.976,41 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
59.976,41 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Θεσσαλία

Το έργο με τίτλο «Πρόσβαση στα δικαιώματα των Τσιγγάνων Γυναικών και προαγωγή των δικαιωμάτων των παιδιών Ρομά» αφορά στην ενημέρωση και στην εκπαίδευση των γυναικών Ρομά για τα δικαιώματα τα δικά τους και των παιδιών τους με σκοπό την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους στην υγεία, την εκπαίδευση και την αγορά εργασίας. Για την επίτευξη του στόχου του έργου θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές εκδηλώσεις και καμπάνιες εντός του οικισμού Νέα Ζωή στις Σοφάδες Καρδίτσας και ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα Social Media.

Παράλληλα θα λειτουργήσει Γραφείο Απασχόλησης & Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας εντός του οικισμού με σκοπό την προώθηση των γυναικών Ρομά στην εργασία. Μέσω ατομικών και ομαδικών συνεδριών από εξειδικευμένους συμβούλους απασχόλησης, η οργάνωση θα προσπαθήσει να προωθήσει τις γυναίκες Ρομά στην εργασία, είτε ως εργάτριες γης, είτε με την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητα μέσω δημιουργίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων, είτε με την προώθησή τους στο εξωτερικό σε χώρες όπου υπάρχει ζήτηση για εργατικά χέρια, με κύριους προορισμούς την Κύπρο και την Γερμανία.