Ρομά Χωρίς Σύνορα

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Θεσσαλία
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Ο οργανισμός Ρομά Χωρίς Σύνορα επιδιώκει να αναπληρώσει ένα ουσιαστικό κενό στην πολιτική της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά. Πρωταρχικός στόχος του φορέα υλοποίησης και γνώμονας για τον σχεδιασμό της δραστηριότητάς του, είναι η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων για την ευπαθή ομάδα των Ρομά. Με απώτερο στόχο την βελτίωση του μορφωτικού και βιοτικού επιπέδου των Ρομά, την κοινωνική τους εξίσωση και την ισότιμη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς, επιδιώκεται η διασφάλιση των βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων τους (δικαίωμα στην υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία, την ενσωμάτωση) με την υποστήριξη και ενδυνάμωση των ιδιαίτερα ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, τις γυναίκες και τα παιδιά Ρομά. Ειδικότερα, η Οργάνωση αποσκοπεί:

– Στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού για τα μέλη της κοινότητας Ρομά.

– Στην διασφάλιση της φοίτησης και της σχολικής ένταξης των μαθητών Ρομά

– Στην καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού των μελών της κοινότητας Ρομά μέσα από την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινωνίας.

– Στην εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας μέσω της ομαλής συνύπαρξης των δημοτών Ρομά και των Μπαλαμέ.

– Στην αύξηση του επιπέδου του κοινωνικού, πολιτιστικού και λειτουργικού εγγραμματισμού των Ρομά και στην ένταξή τους στο κοινωνικό πλαίσιο.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων