Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων ιδρύθηκε το 1924. Κύριος σκοπός του ΣΜΑΝ είναι η προστασία ανηλίκων και νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο και σε κατάσταση ανάγκης ανεξαρτήτως εθνικής/φυλετικής προέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισμού.  Την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται στην Ελλάδα, στον ΣΜΑΝ επικεντρωθήκαμε στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και υποστήριξης σε έφηβους της συγκεκριμένης ομάδας σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τους σχετικούς νόμους και συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικές συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων