Εργαστήρι ενίσχυσης αυτόνομης διαβίωσης

ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
18
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
78.372,53
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
70.535,28
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Tο AUTONOMOUS CITIZENS LAB προτείνει ενέργειες οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των ασυνόδευτων ανηλίκων πριν και μετά την ενηλικίωσης τους, με στόχο την αυτονόμησή τους σε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Το έργο απευθύνεται σε ασυνόδευτους ανηλίκους ηλικίας 16 έως 18 ετών  και σε νέους με προσφυγικό υπόβαθρο ηλικίας 18 – 22 ετών (singlemen) που δεν διαθέτουν υποστηρικτικό  οικογενειακό δίκτυο στην Ελλάδα (ως επι το πλείστον πρώην ασυνόδευτοι ανήλικοι).

Η επαγγελματική ενδυνάμωση της ομάδας στόχου του έργου θα επιτευχθεί με την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών εργασιακής συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και με τη συμμετοχή της σε δράσεις εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης. Σε αυτό το πλαίσιο ο ΣΜΑΝ θα διοργανώσει ένα σεμινάριο εκπαίδευσης φροντιστών που επιθυμούν να εργαστούν σε δομές φιλοξενίας. Για την επαγγελματική αποκατάσταση των ενήλικων επωφελούμενων θα δημιουργηθεί ένα Δίκτυο Εταιριών Συνεργατών που ενδιαφέρονται να προσλάβουν  επωφελούμενους της συγκεκριμένης ομάδας.Στόχος των δράσεων αυτών είναι τουλάχιστον το 20% των συμμετεχόντων να έχουν άμεσα αποτελέσματα στις προσπάθειες τους για επαγγελματική κατάρτιση ή αποκατάσταση σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς εργασίας.

Η κοινωνική ενδυνάμωση της ομάδας στόχου θα ενισχυθεί με την παροχή συμβουλευτικής και έμπρακτης υποστήριξης σε θέματα αναζήτησης και διατήρησης αυτόνομης στέγης, με τη συμμετοχή της σε ένα εργαστήρι ραδιοφωνίας που θα ενισχύσει τον διαπολιτισμικό διάλογο καθώς και με τη συμμετοχή της σε εθελοντικές δράσεις που θα έχουν ως στόχο την εκπαίδευσή της σε θέματα που άπτονται της κοινωνίας των πολιτών. Καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της κοινωνικής ενδυνάμωσης των επωφελούμενων θα διαδραματίσει, τέλος,  η ίδρυση ενός οργάνου εκπροσώπησης των ίδιων και των κοινοτήτων τους, το οποίο θα διεκδικεί και δημιουργεί ευκαιρίες ένταξης και ισότιμης ενεργούς συμμετοχής τους στην ελληνική κοινωνία.