Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Έδρα» – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «Έδρα» – Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων είναι ένας Αστικός Μη Κερδοσκοπικός Συνεταιρισμός που δραστηριοποιείται από το 2001 για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων.
Το όραμα του φορέα είναι να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να απολαμβάνουν ένα καλύτερο αύριο, χωρίς διακρίσεις, σε όλα τα επίπεδα. Η αποστολή του είναι να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες για τη στήριξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Οι στόχοι της Έδρας είναι:
· η κοινωνική ενσωμάτωση των ψυχικά πασχόντων και των νοητικά υστερούντων
· η ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού σε θέματα Ψυχικής Υγείας και η καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων που συνοδεύουν τις παθήσεις Ψυχικής Υγείας
· η στήριξη του παιδιού και της οικογένειας, κυρίως όσον αφορά στην αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών
· η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικών ομάδων (άπορων, άστεγων, ατόμων στο όριο της φτώχειας)
· η παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων για όλες τις ομάδες του πληθυσμού και ιδιαίτερα εκείνων που βιώνουν με σφοδρότητα την οικονομική κρίση και απειλούνται με κοινωνικό και εκπαιδευτικό αποκλεισμό.

Απώτερος στόχος του φορέα είναι η δημιουργία δράσεων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που επηρεάζουν θετικά τη ζωή των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, οδηγώντας στην αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων για έναν θετικότερο τρόπο ζωής.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών

Σχετικά stories