Στο επίκεντρο ο άνθρωπος!

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
18 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Large
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
150.000 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
150.000 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Στο έργο «Στο επίκεντρο ο άνθρωπος!» ενισχύεται οργανωσιακά η ΚΣΔΕΟ «ΕΔΡΑ» και οι προβλεπόμενες δράσεις του Στρατηγικού Πλάνου 2022-2024. Μετά από 20χρονη πορεία & εξυπηρέτηση 7.000 ωφελούμενων στοχεύει σε αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών & ανανέωση διαδικασιών, με εισαγωγή νέων μεθόδων & εργαλείων. Η επιχορήγηση δίνει τη δυνατότητα αναβάθμισης του τμήματος εθελοντισμού, αύξησης δράσεων συνηγορίας για ευπαθείς ομάδες, ενίσχυσης οικονομικής βιωσιμότητας του φορέα, βελτιστοποίησης διαδικασιών, μεγαλύτερης προβολής, προμήθειας τεχνολογικού εξοπλισμού και κατάλληλου λογισμικού και αύξησης αριθμού ωφελούμενων. Συμβάλει στην ανανέωση, συντήρηση – απόκτηση νέου υποστηρικτικού υλικού εργαλείων & υπηρεσιών που δεν καλύπτονται από προϋπάρχουσες επιχορηγήσεις, στην αύξηση τεχνογνωσίας & ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων. Η απόκτηση λειτουργικής τεχνολογίας συντελεί στην εξοικονόμηση χρόνου, με ζητούμενα: ενθάρρυνση εξελικτικής διαδικασίας, διασφάλιση ποιοτικότερων υπηρεσιών, επέκταση σε νέα κοινά & αποκατάσταση προφίλ σε ήδη υπάρχοντα, με τελικό αποδέκτη τις ευπαθείς ομάδες.

Αποτελέσματα στη βιωσιμότητα:
● Ευελιξία – ανταπόκριση σε νεοφυόμενες κοινωνικές ανάγκες & αλλαγές
● Ποιοτικότερες υπηρεσίες – Βελτίωση επικοινωνίας με φορείς & εξυπηρετούμενους
● Αποτελεσματικότητα υλοποιούμενων έργων, αποδοτική εκτέλεση και ορθολογική αξιοποίηση πόρων
● Εκτέλεση νέων έργων που συμβάλουν στην οικονομική βιωσιμότητα
● Εντατικοποίηση ενεργειών εξασφάλισης βιωσιμότητας & εδραίωσης έναντι υποστηρικτών, με ενδυνάμωση προσωπικού

Το έργο συνδέεται με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος Active citizens fund, στοχεύοντας σε:
● ενίσχυση συμμετοχής πολιτών στα κοινά, ενεργοποιώντας το κίνημα εθελοντισμού
● ενίσχυση συνηγορίας και εποπτικού ρόλου ΚτΠ, με αύξηση των δράσεων συνηγορίας
● προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών και δράσεις συνηγορίας
● ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων – ενδυνάμωση ικανοτήτων & βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών, με την οργανωσιακή ενδυνάμωση του φορέα & των υπηρεσιών του