Ενδυνάμωση και επαγγελματική κατάρτιση νέων εκτός εκπαίδευσης ή εργασίας (NEETs)

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
8 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
60.000 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
60.000 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Η Οδύσσεια έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση που παρέχονται απολύτως δωρεάν προς τις ευπαθείς ομάδες- στόχους. Το σύστημα έχει σταδιακά αναπτυχθεί από το 2016 παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία με βάση την υποστήριξη ιδρυμάτων του εξωτερικού χωρίς καμία κρατική επιχορήγηση. Διαθέτοντας πλέον προηγμένες εγκαταστάσεις είναι σε θέση να εντείνει τις δράσεις ενίσχυσης ευπαθών ομάδων (vulnerable groups empowered) μέσω της εκπαίδευσης και της άμεσης προώθησης στην απασχόληση στο πλαίσιο της αποστολής της για τη συμπερίληψη των άνεργων νέων στην κοινωνική και οικονομική ζωή (Youth inclusion), αίροντας αποκλεισμούς οφειλόμενους στο εισόδημα, το φύλλο ή την εθνικότητα (Human rights).

Η αποκτηθείσα εμπειρία και η ακολουθούμενη data-driven approach οδήγησαν στην εκπόνηση του ενός ολοκληρωμένου ΣΣ / ΣΔ ‘22 – ’24 που περιλαμβάνει:
1 Μεγέθυνση των στόχων κατά 45% και 47% ανά Στρατηγική Προτεραιότητα, “Ενδυνάμωση “ και “Απασχολησιμότητα” αντίστοιχα, κατά μέσο όρο για την τριετία υλοποίησης του Σ.Σ, ποσοστό που υπερβαίνει σημαντικά το μέσο όρο αύξησης του προϋπολογισμού για την αντίστοιχη περίοδο (29%)
2 Αναβάθμιση προγραμμάτων κατάρτισης με έμφαση στην πιστοποίηση και στην προσαρμογή τους στις ανάγκες συνεργαζόμενων εταιρειών
3 Διαφοροποίηση των υπηρεσιών προώθησης στην απασχόληση με τη λειτουργία της ειδικής διαδραστικής Πλατφόρμας Απασχόλησης (ΠΑ)

Για την υλοποίηση του ΣΣ ‘22 – ‘24 και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας απαιτούνται :
1 Επανασχεδιασμός μέσων – ένταση δράσεων επικοινωνίας
2. Ολοκλήρωση ανάπτυξης ΠΑ
3. Ενίσχυση στελεχικού δυναμικού
4 Διεύρυνση δικτύου συνεργαζόμενων εταιρειών / υποστηρικτών
5 Αύξηση οικονομικών εισροών