Ενίσχυση των οργανωτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων της ANCE

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
8 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
60.000 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
60.000 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

To έργο αποτελεί μέρος του συστηματικού σχεδιασμού/προγραμματισμού της ANCE προκειμένου να προσεγγίσει το όραμα και να εκπληρώσει την αποστολής της, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους και δράσεις για την επίτευξή τους (έτσι όπως αυτά περιγράφονται μέσα στο τετραετές στρατηγικό της σχέδιο). Μέσω της επιχορήγησης, ο φορέας θα είναι σε θέση να υλοποιήσει δράσεις σχετιζόμενες με την ανάπτυξη των οργανωτικών και επιχειρησιακών του ικανοτήτων, που με τη σειρά τους θα βελτιώσουν την παροχή υπηρεσιών προς τις ομάδες στόχους, θα αυξήσουν τον αριθμό των ωφελούμενων ενώ παράλληλα θα προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης εργασιών σε νέους θεματικούς τομείς (καλύπτοντας τις αναγνωρισμένες ανάγκες του φορέα όπως αυτές προέκυψαν κατά την SWOT ανάλυση).

Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με την παράλληλη ενίσχυση του (σε νέες ειδικότητες και θέσεις) σε συνδυασμό με την βελτιστοποίηση των λειτουργιών του (μέσω ανάπτυξης/προμήθειας λογισμικού), την πιστοποίηση της οργανωτικής του αποτελεσματικότητας (πιστοποίηση ISO 9001:2015 ή νεότερης έκδοσης) και την διεύρυνση των χρηματοδοτικών πηγών του που θα επιτευχθούν μέσω του έργου, οδηγούν και συμβάλλουν στην εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της ANCE σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η ανάπτυξη των ικανοτήτων της ANCE όπως αυτή αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της υλοποίησης του έργου, συνεισφέρει στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση έργων και δράσεων με κοινωνικό αντίκτυπο και στόχους την ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων πληθυσμού, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ενίσχυση δράσεων συνηγορίας που ταυτόχρονα αποτελούν και προσδοκώμενα αποτελέσματα του προγράμματος ACF.