Διασφάλιση Θεμελίων και Ανάπτυξης ΑΡΣΙΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
8 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
75.000 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
75.000 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΣτερεά Ελλάδα

Το έργο «Διασφάλιση Θεμελίων και Ανάπτυξης ΑΡΣΙΣ» συνεισφέρει σημαντικά στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού της οργάνωσης που καλύπτει τα έτη 2022-2024. Η επιχορήγηση θα υποστηρίξει τη διοίκηση της οργάνωσης, μέσω της συνεισφοράς στην στελέχωση των τμημάτων ανάπτυξης και επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, η ενίσχυση του τμήματος ανάπτυξης σχετίζεται με το Στρατηγικό Στόχο Ανάπτυξης 5: Αύξηση πόρων από ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης.
Η ενίσχυση του τμήματος επικοινωνίας σχετίζεται με το Στρατηγικό Στόχο Ανάπτυξης 7: Ενίσχυση της ικανότητας branding and storytelling της οργάνωσης.
Τα δύο αυτά τμήματα είναι καίρια τόσο για την οργανωσιακή ανάπτυξη της ΑΡΣΙΣ, όσο και για τη βιωσιμότητά της.

Επιπλέον, το προτεινόμενο έργο σχετίζεται με τα παρακάτω προσδοκώμενα αποτελέσματα:

  • Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα 1: Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά
  • Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα 3: Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
  • Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα 4: Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων

Προσδοκώμενο Αποτέλεσμα 5:  Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών