Τα Παιδιά Πρώτα και Μπροστά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
8 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
50.000 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
50.000 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων και της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα

Με το πολυετές πλάνο, το ΕΛΙΖΑ σχεδιάζει νέες νοσοκομειακές Μονάδες, εκπαίδευση δημοσίων λειτουργών & μικρών παιδιών, αλλά και κινητοποίηση της Πολιτείας για Μηδενική Ανοχή στην παιδική κακοποίηση. Για κάθε δράση και για την ύπαρξή του, είναι απαραίτητοι οι πόροι, που θα το εφοδιάζουν με τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να σχεδιάζει καινοτόμα έργα προς όφελος της κοινωνίας. Επιπλέον, η επιχορήγηση θα συμβάλει σημαντικά στην οργανωσιακή ανάπτυξη, οδηγώντας σε:
1. Μεγιστοποίηση του αντικτύπου μέσα από τη μεγάλη αύξηση των επωφελούμενων του έργου
2. Αύξηση της προβολής / αναγνωρισιμότητας μέσα από τις δράσεις και τις επικοινωνιακές εκστρατείες
3. Εξέλιξη της οργανωτικής δομής & των διαδικασιών λειτουργίας / παρακολούθησης της απόδοσης (προσωπικού & δράσεων)

Παράλληλα, θα συνδράμει στη δημιουργία θεμελίων για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα:
1. Ορθολογική χρήση των πόρων, μακροπρόθεσμη αξία και άρα μπορεί να ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις χωρίς να απαιτούνται δραστικά μέτρα μεταβολής κεφαλαιακής και λειτουργικής μορφής
2. Εξισορρόπηση αναγκών, εσόδων & δαπανών, ενώ αποκτά την ευελιξία να αντλεί επιπρόσθετα κεφάλαια από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης
3. Ανταπόδοση στις τοπικές κοινωνίες
4. Βελτίωση διοικητικών διαδικασιών & αύξηση στην απόδοση (προσωπικού & επιστημονικών συνεργατών)

Σύνδεση με προσδοκώμενα αποτελέσματα:
Ενδυνάμωση των ικανοτήτων & της βιωσιμότητας: Νοσοκομειακές Μονάδες και εκπαιδευτικές δράσεις προσφέρουν επιμόρφωση σε δημόσιους λειτουργούς και μεγιστοποιούν και το αποτύπωμα του έργου.
Προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Κάθε δράση στοχεύει στη διαφύλαξη της πολύτιμης παιδικής ηλικίας.
Ενίσχυση της συμμετοχής & συνηγορία: Διαβουλεύσεις για αλλαγή της νομοθεσίας, πλατφόρμα καταγραφής, Πρωτόκολλα και εκστρατείες ενημέρωσης συμβάλλουν στην κινητοποίηση των πολιτών και σε ενέργειες συνηγορίας.
Ενδυνάμωση ευπαθών ομάδων: Η Συμβουλευτική Γραμμή, η αποστολή επιμορφωτικού υλικού σε 10.000 γονείς προστατεύουν οικογένειες με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου.