Η Τέχνη της Συμμετοχικής Ηγεσίας – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας

Η Τέχνη της Συμμετοχικής Ηγεσίας – Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας

Η Ελλάδα της κρίσης και το αβέβαιο μέλλον του πλανήτη μας υπήρξαν η έμπνευση και ο καταλύτης για τη δημιουργία το 2018 της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφελείας Η Τέχνη της Συμμετοχικής Ηγεσίας («AoH Athina ΚοιΝΣΕΠ»). Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η ανάπτυξη παραγωγικών «οικοσυστημάτων» με τη δημιουργία...

Όχι Παίζουμε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Όχι Παίζουμε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία

Η Όχι Παίζουμε ιδρύθηκε το 2004 με στόχο το σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινοτικών, εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων. Με κύριο πεδίο δράσης το δημόσιο χώρο και συνδυάζοντας τεχνικές διαλόγου, συμμετοχική έρευνα και συνεργατικές δραστηριότητες παραδίδει εκπαιδευτικά εργαλεία και προγράμματα, καλλιτεχνικές πρακτικές και παιγνιώδεις υποστηρικτικές διαδικασίες σε (και με) ομάδες...

iSea – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων

iSea – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων

Η iSea είναι μια Περιβαλλοντική Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2016 στη Θεσσαλονίκη από νέους αλλά έμπειρους επιστήμονες στη διαχείριση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Κύριος στόχος της αποτελεί η προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων της Ελλάδας και της χλωρίδας και πανίδας που διαβιούν σε αυτά μέσα από την...

Εταιρία Προστασίας των Πρεσπών – ΕΠΠ

Εταιρία Προστασίας των Πρεσπών – ΕΠΠ

H Εταιρία Προστασίας των Πρεσπών – ΕΠΠ ιδρύθηκε το 1990 με τη συμμετοχή 10 ελληνικών & ξένων περιβαλλοντικών οργανώσεων (Eλληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων, Αρκτούρος, Οι Φίλοι των Πρεσπών, WWF Ελλάς, Βρετανική  Ορνιθολογική Εταιρεία, Δανέζικη Ορνιθολογική Εταιρεία, Γαλλικό...

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) ιδρύθηκε το 2003 με σκοπό να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας αρμονικής σχέσης ανθρώπου-φύσης για την ευημερία όλων. Αποστολή του είναι να αναδεικνύει την αξία της ολοκληρωμένης διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω της έρευνας, της ανταλλαγής γνώσεων, της...

Ορίζοντας- Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

Ορίζοντας- Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας

O Ορίζοντας- Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός επιστημονικός οργανισμός με αποστολή του την προώθηση συνεργειών για την αειφόρο ανάπτυξη και την επίτευξη μίας κοινωνίας ίσων ευκαιριών. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη, τη διαχείριση και την εφαρμογή περιβαλλοντικών δράσεων στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, την κοινωνική οικονομία και...

Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Εύξεινη Πόλη

Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Εύξεινη Πόλη

Ο ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη ως Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) δραστηριοποιείται από το Σεπτέμβριο του 2012. Αποτελεί τη μετεξέλιξη προϋπάρχοντος Δικτύου Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, που ιδρύθηκε το 1995. Σήμερα, ο ΕΟΕΣ απαρτίζεται  από 40 μέλη, εκ των οποίων τα 30 είναι δήμοι κυρίως από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό,...

ΙΑΣΙΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

ΙΑΣΙΣ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑμΚΕ) «ΙΑΣΙΣ» ιδρύθηκε το 2005 και έκτοτε δραστηριοποιείται ενεργά στους τομείς της Ψυχικής Υγείας, της Εκπαίδευσης, της Κοινωνικής Ένταξης και της Αποασυλοποίησης.  Από το 2005 έως σήμερα στο επίκεντρο του φορέα βρίσκεται ο άνθρωπος. Η βασική στοχοθεσία μας είναι η παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, η...

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π

Βασικός σκοπός της Ε.Ψ.Ε.Π. είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και η πλήρης επανένταξή τους στην κοινότητα μέσω της προαγωγής των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών συμφερόντων τους, η επαγγελματική εκπαίδευση και αποκατάσταση, η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και την εφαρμογή πρακτικών καταπολέμησης πάσης φύσεως διακρίσεων και κοινωνικού...

Vouliwatch

Vouliwatch

Το Vouliwatch είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ανοιχτής διακυβέρνησης, ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και προώθησης της δημοκρατικής συμμετοχής με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως μία από τις ηγετικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα σε θέματα διαφάνειας, ανοιχτής διακυβέρνησης...