Σύλλογος των Σενεγαλέζων στην Αθήνα

Σύλλογος των Σενεγαλέζων στην Αθήνα

Ο Σύλλογος των Σενεγαλέζων στην Αθήνα έχει τους εξής σκοπούς: Την ενότητα και την ανάπτυξη δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης τόσο μεταξύ των Σενεγαλέζων, όσο και μεταξύ των ίδιων και άλλων μεταναστών στην Ελλάδα Την παροχή αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών, με τη μορφή υλικής ή ηθικής υποστήριξης προκειμένου τα μέλη...

Icon Greece

Icon Greece

Η I.CO.N (Inclusion in Community, είναι ένας ελληνικός μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2019 προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα όμως η Icon επιδιώκει διατομεακή συνεργασία μεταξύ τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης ώστε η αποτελεσματικότητα...

Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου – ΕΜΕΑ

Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου – ΕΜΕΑ

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, επιστημονική, μη κερδοσκοπική εταιρεία και αναγνωρισμένη από το YΠEΞ MKO, ιδρύθηκε το 1992. Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση των επιστημών του ανθρώπου, ιδιαιτέρως η ενημέρωση για την πορεία της έρευνας και των θεωρητικών αναζητήσεων και η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των...

Ιθάκη ΜΚΟ

Ιθάκη ΜΚΟ

Η Ιθάκη ΜΚΟ (ITHACA LAUNDRY) ιδρύθηκε το 2015 και ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Απρίλιο του 2016. Λειτουργεί το πρώτο κινητό πλυντήριο ρούχων για άστεγο πληθυσμό στην Ευρώπη και έχει ως πρωταρχικό σκοπό την αύξηση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης. Η δράση της έχει δύο πυλώνες:   Επανάκτηση της αξιοπρέπειας...

Praksis

Praksis

Η Praksis είναι ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση που έχει σαν κύριο στόχο τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και ιατρικής δράσης. Κύριος στόχος της Praksis είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων και η υπεράσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων τους, ανεξαρτήτως...

Κήπος – Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Κήπος – Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κήπος από το 2014, προάγει την άτυπη εκπαίδευση και τα προγράμματα δια βίου μάθησης, με στόχο την απόκτηση σχετικών γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών, την καλλιέργεια, τη δημιουργικότητα και την ενδυνάμωση της κοινωνικής ευθύνης σε ενήλικες, έφηβους και παιδιά. Προσφέρει μία σειρά σεμιναρίων και...

Terram Pacis

Terram Pacis

Η μη-κερδοσκοπική οργάνωση Terram Pacis με έδρα το Όσλο της Νορβηγίας είναι ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών κατάρτισης και δια βίου μάθησης με βασικές ομάδες στόχο τους επαγγελματίες στον τομέα της νεολαίας, τους εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους νέους. Εξειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων και ευκαιριών μάθησης, δημιουργώντας εκπαιδευτικό...

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) είναι ανώτατο ακαδημαϊκό ίδρυμα, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων. Λόγω του ευρέος φάσματος των επιστημονικών κλάδων που καλύπτει, με 6 Σχολές & 27 Τμήματα, μαζί με ερευνητικές δομές που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, το ΠΑ.Δ.Α. με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων...

Σύλλογος «Πνοή για το παιδί και την οικογένεια»

Σύλλογος «Πνοή για το παιδί και την οικογένεια»

Μη Κυβερνητική Οργάνωση που ιδρύθηκε το 2001 στην Καβάλα & που έκτοτε προσφέρει σημαντικό έργο σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, οικογένειες & άπορους ποικιλοτρόπως: 1. Συνεισφορά στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των οικονομικά ασθενέστερων οικογενειών (προσφορά τροφίμων, ειδών ένδυσης & υπόδησης, βιβλίων, κάλυψη των εξόδων θέρμανσης, κ.ά) 2. Ενημέρωση, συμβουλευτική...

Όμιλος για την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΚΟ)

Όμιλος για την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΚΟ)

Ο Όμιλος για την Επιχειρηματικότητα και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΚΟ) γεννήθηκε μέσα από το όραμα των ιδρυτικών της μελών, τα οποία αποτελούν γυναίκες καταξιωμένες στο χώρο των Κοινωνικών, Οικονομικών & Νομικών Επιστημών & της Εκπαίδευσης. Ο ΕΚΟ ξεκίνησε την πορεία του με στόχο να εμπνεύσει, ενδυναμώσει, υποστηρίξει, επιμορφώσει, ευαισθητοποιήσει...