Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου – ΕΜΕΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου, επιστημονική, μη κερδοσκοπική εταιρεία και αναγνωρισμένη από το YΠEΞ MKO, ιδρύθηκε το 1992. Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση των επιστημών του ανθρώπου, ιδιαιτέρως η ενημέρωση για την πορεία της έρευνας και των θεωρητικών αναζητήσεων και η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ των επιστημόνων, των διαφορετικών επιστημονικών κοινοτήτων και κατευθύνσεων. Μέσω συνεργασίας με τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς, πανεπιστημιακά δίκτυα, ιδιωτικούς φορείς κ.ά. αναπτυσσόμενων χωρών επιδιώκεται η ενίσχυση και υλοποίηση προγραμμάτων για τη βελτίωση του κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου των κατοίκων τους, όπως: η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κοινωνική προστασία και πρόνοια, η εκπαίδευση και κατάρτιση των κατοίκων, η βελτίωση του εισοδήματος των ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, η ισότητα ανδρών και γυναικών και η προστασία του περιβάλλοντος.

Κύριες δραστηριότητες της EMEA:
• η ανάληψη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
• η ανάληψη επιμορφωτικών προγραμμάτων για ζητήματα δικαιωμάτων, αντιρατσιστικής ευαισθητοποίησης και διαπολιτισμικότητας.
• η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και μελετών και η ανάληψη κοινωνικών παρεμβάσεων
• η οργάνωση συνεδρίων, συμποσίων και άλλων επιστημονικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων
• η παραγωγή ενημερωτικού και εκπαιδευτικού υλικού
• η έκδοση επιστημονικών περιοδικών
• η έκδοση ή ανάθεση έκδοσης μελετών και άλλων επιστημονικών έργων Ελλήνων και αλλοδαπών επιστημόνων
• η ανάληψη συνεργασιών με διεθνείς φορείς.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά