Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή (ΕΚΠΑ dmPart)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή (ΕΚΠΑ dmPart)

Η Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή, που είναι ενταγμένη στο Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ασχολείται επιστημονικά με την έρευνα και την εκπαίδευση στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας για εφαρμογές δημόσιας...

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET)

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET)

Η ΕΔΥΤΕ έχοντας θεσμικό ρόλο στον σχεδιασμό προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, αποτελεί σύμβουλο στην υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Υιοθετεί, εξειδικεύει και υποστηρίζει την υλοποίηση των στόχων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για το Δημόσιο Τομέα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει...

Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς

Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς

H Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) ιδρύθηκε το 1996 με κύριους σκοπούς της δράσης της να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να προωθήσει ουσιαστικές συστημικές αλλαγές για μια κοινωνία με περισσότερη διαφάνεια. Η διαφθορά υπονομεύει τη δημοκρατία και υποστηρίζει την καταπάτηση...

CMT Προοπτική

CMT Προοπτική

Η CMT Προοπτική είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές συμβουλευτικές εταιρείες που παρέχει υπηρεσίες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, μελετών και ερευνών στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής. Παρέχει ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και σε διεθνείς χορηγούς, καλύπτοντας ένα εύρος χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων, όπως:...

Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό την παροχή ενός μοντέλου ολοκληρωμένης φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα. Πεδίο Εργασιών – Δραστηριότητας: Κάλυψη των αναγκών της ψυχικής υγείας, Προαγωγή επιστημονικών τομέων και δραστηριοτήτων που αφορούν τη διερεύνηση της πρόληψης και θεραπείας των ψυχικών διαταραχών...

Επιστήμη Επικοινωνία

Επιστήμη Επικοινωνία

Ο εκπαιδευτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Επιστήμη Επικοινωνία  (Science Communication – “SciCo”) ιδρύθηκε το 2008, με στόχο την καλλιέργεια του επιστημονικού εγγραμματισμού, μέσα από καινοτόμες δράσεις επικοινωνίας της επιστήμης στο ευρύ κοινό. Λειτουργεί ως κοινωνική επιχείρηση που διοργανώνει και συντονίζει πολυάριθμες δράσεις διάχυσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, σε θέματα επιστημών...

Ethelon Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Ethelon Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Η Εthelon είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση της έννοιας του εθελοντισμού στην ελληνική κοινωνία. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε το 2016 από τη συγχώνευση δύο άλλων οργανισμών, της Glovo και της Volunteers4Greece, οι οποίες ιδρύθηκαν το 2012. Μέσα από ένα σύνολο δράσεων, εκδηλώσεων...

Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Αμερικανική Γεωργική Σχολή

Η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης (ΑΓΣ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και παραγωγικός οργανισμός που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1904 στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Μέσω της πολυετούς εμπειρίας της σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (από την προσχολική έως την εκπαίδευση ενηλίκων), η Σχολή αποτελεί τον φορέα μεταφοράς και...

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής – ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός παραγωγής έρευνας, ιδεών και προτάσεων πολιτικής, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1988. Αποστολή του είναι η επεξεργασία και διάδοση τεκμηριωμένης γνώμης για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στο πεδίο της ευρωπαϊκής, εξωτερικής και ευρύτερα δημόσιας...

Liquid Media

Liquid Media

Η Liquid Media είναι ανώνυμη εταιρία, με έτος ίδρυσης το 2014 και έδρα την Αθήνα. Στον ειδησεογραφικό όμιλο της Liquid Media ανήκουν τα ακόλουθα ειδησεογραφικά μέσα: gazetta.gr, reader.gr, insider.gr, jenny.gr. Ως ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους ψηφιακής επικοινωνίας στην Ελλάδα, διαθέτει ένα ευρύτατο φάσμα αναγνωστικού κοινού κάθε φύλου, ηλικίας,...