Θάλασσα Αλληλεγγύης

Θάλασσα Αλληλεγγύης

Η Θάλασσα Αλληλεγγύης είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με βάση το Ηράκλειο Κρήτης. Ιδρύθηκε τον Μάιο του 2019 από ανθρώπους με πρότερη δράση στην προσφυγική κρίση στην Ελλάδα με σκοπό να αναπτύξει δράσεις πληροφόρησης και εκπαίδευσης για τη δημιουργική ένταξη στην ελληνική κοινωνική και εργασιακή πραγματικότητα προσφύγων και...

Ελληνική Εταιρία Προστασία Αυτιστικών Ατόμων – Ε.Ε.Π.Α.Α.

Ελληνική Εταιρία Προστασία Αυτιστικών Ατόμων – Ε.Ε.Π.Α.Α.

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) είναι φιλανθρωπικό σωματείο, το οποίο ιδρύθηκε το 1992 και αριθμεί περισσότερα από 1.000 μέλη, γονείς ή αδέλφια ατόμων με Αυτισμό, καθώς και επιστήμονες που ασχολούνται με τον Αυτισμό. Με ειδική απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών, η Ε.Ε.Π.Α.Α. αναγνωρίστηκε ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό Σωματείο. Από...

Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας

Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας

Το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στη διενέργεια ερευνών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. Αποσκοπεί στην ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και το σύστημα υγείας και στην παραγωγή τεκμηρίων και προτάσεων για τη διασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης στις...

Humane Social Enterprise

Humane Social Enterprise

Η Humane είναι το δίκτυο ενδυνάμωσης ΑμεΑ και χρόνιες παθήσεις που ιδρύθηκε το 2016 με την νομική μορφή της ΚοινΣεπ, ενώ από το 2019 λειτουργεί σε συνεργασία με αντίστοιχου σκοπού νομικής μορφής ΑΜΚΕ αποτελώντας ενιαίο δίκτυο. Σκοπός των δράσεων της Humane είναι η ενδυνάμωση των ΑμεΑ και χρόνιες παθήσεις...

Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Ένωση Ασθενών Ελλάδας

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας είναι η εθνική συνομοσπονδία των συλλόγων ασθενών της χώρας, με 55 συλλόγους και ομοσπονδίες μέλη, που εκπροσωπούν περισσότερους από 750.000 χρόνιους ασθενείς από όλες τις θεραπευτικές κατηγορίες και όλη την επικράτεια. Στους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι άξονες: – Η συνεργασία και ο...

Ισλανδικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ισλανδικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Το Κέντρο Icelandic Human Rights Centre (ICEHR) έχει στην Ισλανδία τον ίδιο ρόλο που η Norwegian Helsinki Committee έχει στη Νορβηγία, σύμφωνα με τα EEA Grants. Είναι σημείο επαφής και διευκόλυνσης για τη διάχυση πληροφοριών και διμερών συνεργασιών μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στην Ισλανδία και στις ωφελούμενες χώρες,...

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή (ΕΚΠΑ dmPart)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή (ΕΚΠΑ dmPart)

Η Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή, που είναι ενταγμένη στο Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ασχολείται επιστημονικά με την έρευνα και την εκπαίδευση στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων επικοινωνίας για εφαρμογές δημόσιας...

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET)

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET)

Η ΕΔΥΤΕ έχοντας θεσμικό ρόλο στον σχεδιασμό προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, αποτελεί σύμβουλο στην υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης. Υιοθετεί, εξειδικεύει και υποστηρίζει την υλοποίηση των στόχων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για το Δημόσιο Τομέα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει...

Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς

Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς

H Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) ιδρύθηκε το 1996 με κύριους σκοπούς της δράσης της να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να προωθήσει ουσιαστικές συστημικές αλλαγές για μια κοινωνία με περισσότερη διαφάνεια. Η διαφθορά υπονομεύει τη δημοκρατία και υποστηρίζει την καταπάτηση...

CMT Προοπτική

CMT Προοπτική

Η CMT Προοπτική είναι μία από τις κορυφαίες ελληνικές συμβουλευτικές εταιρείες που παρέχει υπηρεσίες στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού, μελετών και ερευνών στους τομείς της υγείας και της κοινωνικής πολιτικής. Παρέχει ποιοτικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και σε διεθνείς χορηγούς, καλύπτοντας ένα εύρος χρηματοδοτούμενων δραστηριοτήτων, όπως:...