Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

H Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) ιδρύθηκε το 1996 με κύριους σκοπούς της δράσης της να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να προωθήσει ουσιαστικές συστημικές αλλαγές για μια κοινωνία με περισσότερη διαφάνεια. Η διαφθορά υπονομεύει τη δημοκρατία και υποστηρίζει την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εγκλωβίζοντας καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπους στη φτώχεια. H ΔΔ-Ε είναι μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου φορέων της ΔΔ σε άλλες χώρες και είναι σε θέση να αντλήσει τεχνογνωσία και υποστήριξη.

H Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) εργάζεται σταθερά για την επίτευξη των στόχων της, που είναι:

• Η καταπολέμηση της διαφθοράς με συστηματική εφαρμογή νέων θεσμών που θα ενθαρρύνουν τη χρηστή διακυβέρνηση με διαφάνεια.
• Η ανάληψη δράσεων για την αποκατάσταση των θεσμών και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους που εγκυμονεί η διαφθορά ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι υπονομεύεται η δημοκρατία, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη.
• Η αντιμετώπιση της αδιαφορίας απέναντι σε θέματα αδιαφάνειας και λειτουργίας των θεσμών που δημιουργεί στους πολίτες την αντίληψη ανοχής στη διαφθορά.
• Η προώθηση συνεργασιών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών