Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Ινστιτούτο Πολιτικής Υγείας είναι μία μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στη διενέργεια ερευνών και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας.

Αποσκοπεί στην ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς και το σύστημα υγείας και στην παραγωγή τεκμηρίων και προτάσεων για τη διασφάλιση απρόσκοπτης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων φροντίδων, την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων και την ανάδειξη του ρόλου των πολιτών στη χάραξη της πολιτικής υγείας.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών