Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το τρίτο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1964 με όραμα να αποτελέσει ένα πρότυπο πανεπιστήμιο που να καλλιεργεί το πνεύμα της διεθνούς συνεργασίας και της επιστημονικής προόδου. Το Πανεπιστήμιο Πατρών διαθέτει 7 σχολές, 35 τμήματα που παρέχουν αντίστοιχα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ενώ εντός του...

Πρόοψις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Πρόοψις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Η Πρόοψις προάγει την αριστεία και την καινοτομία μέσα από τους κύριους τομείς δραστηριοποίησής της: α) την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, προβολής, δημοσιότητας και διοργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων, και β) την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ 1435:2009, έχει άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ και είναι...

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ

Η OTEAcademy, μέλος του Ομίλου ΟΤΕ, είναι o μεγαλύτερος professional training οργανισμός στην Ελλάδα, παρέχοντας πρωτοποριακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευόμενου. Με κύρια δραστηριότητα το training, η OTEAcademy σχεδιάζει και υλοποιεί υψηλού επιπέδου εκπαιδεύσεις προσωπικής ανάπτυξης και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT), καλύπτοντας...

ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας

ΕΛΙΞ – Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας

Η μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση ΕΛΙΞ καλλιεργεί την εθελοντική συνείδηση και προωθεί την εθελοντική προσφορά από το 1987. Βασικός σκοπός της ΕΛΙΞ είναι η συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου και η εξέλιξή του ως πολίτη του κόσμου μέσα από την ενεργή συμμετοχή στα κοινά. H ΕΛΙΞ έχει...

ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ιδρύθηκε το 1983 και είναι μη-κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους. Οι κύριες δράσεις του αφορούν συστηματική παρακολούθηση και έρευνα για το εμβληματικό αυτό είδος, διάσωση και περίθαλψη τραυματισμένων και άρρωστων χελωνών καθώς...

Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΑΝΙΜΑ

Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΑΝΙΜΑ

Η ΑΝΙΜΑ είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση με βασική δραστηριότητα την περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων στο φυσικό περιβάλλον. Συστάθηκε το 2005 από ανθρώπους με μακρά εμπειρία στην περίθαλψη άγριων ζώων καθώς και από κτηνιάτρους, βιολόγους, δασολόγους και φίλους της φύσης. Καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει κρατικός φορέας για την...

APICCO – Community Based Art

APICCO – Community Based Art

Όραμα της APICCO είναι μια κοινωνία που αντιμετωπίζει ισότιμα κάθε μέλος της και παρέχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία, χωρίς διακρίσεις, οικονομικούς, κοινωνικούς, ηλικιακούς φραγμούς, σωματικούς περιορισμούς και σύνορα εξασφαλίζοντας ένα κλίμα συνεργασίας και έκφρασης για όλους. Σκοποί της είναι: -η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων...

ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού

ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού

Η «ΤΡΙ.ΕΝΑ πολιτισμού» είναι μια νεοσυσταθείσα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τα μέλη της δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια στον τομέα του θεάτρου, της παραγωγής θεατρικών παραστάσεων, της φωτογραφίας, της συγγραφής, της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης στην επανένταξη και ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Με ενεργό δράση...

Space Innovation

Space Innovation

Η SPIN – Space Innovation είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελείται κυρίως από φοιτητές πανεπιστημίου και εστιάζει στην ανάπτυξη και ανταλλαγή γνώσεων σχετικών με τις τεχνολογίες του διαστήματος. Πεποίθησή της είναι ότι οι επιστημονικές γνώσεις για το διάστημα πρέπει να είναι προσιτές σε όλους τους νέους. Η SPIN...

Ινστιτούτο Δημιουργικότητας – Έρευνας – Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου

Ινστιτούτο Δημιουργικότητας – Έρευνας – Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου

Το «Ινστιτούτο Δημιουργικότητας – Έρευνας – Ανάπτυξης Περιφέρειας Θέρμου» (Ι.Δ.Ε.Α.Π.Θ.) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντική βελτίωση και ανάδειξη της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Θέρμου. Βασικοί στόχοι του είναι: – Η διερεύνηση και υποστήριξη δυνατοτήτων οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μέσα από καινοτόμες δράσεις...