Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού SOS Children’s Villages International, που λειτουργεί σε 136 χώρες. Στην Ελλάδα, τα Παιδικά Χωριά SOS είναι ειδικά αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, που ιδρύθηκε το 1975 και έχει ως σκοπό την προστασία παιδιών που στερούνται ή κινδυνεύουν να στερηθούν τη φροντίδα...

Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (MIIR)

Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (MIIR)

Το Μεσογειακό Ινστιτούτο Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (Mediterranean Institute for Investigative Reporting – MIIR), είναι ένας μη κερδοσκοπικός, δημοσιογραφικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα, με καταστατικό πυρήνα την ανεξάρτητη, ερευνητική δημοσιογραφία. Όραμα του ΜIIR είναι η επικράτηση της δημοσιογραφίας που ελέγχει και εκθέτει τα κακώς κείμενα όσων ασκούν εξουσία, υποβάλλει σε...

WWF Ελλάς

WWF Ελλάς

Το  WWF Ελλάς είναι το ελληνικό γραφείο του διεθνούς περιβαλλοντικού δικτύου WWF. Για περισσότερα από 25 χρόνια υλοποιεί προγράμματα προστασίας της φύσης στο πεδίο, καθώς και δράσεις συνηγορίας. Αποστολή της οργάνωσης είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη και να χτίσει ένα μέλλον όπου άνθρωπος και...

Σύλλογος Μέριμνας ΑμεΑ νοητικής υστέρησης Ν. Ροδόπης “Άγιοι Θεόδωροι”

Σύλλογος Μέριμνας ΑμεΑ νοητικής υστέρησης Ν. Ροδόπης “Άγιοι Θεόδωροι”

Ο Σύλλογος Μέριμνας ΑμεΑ Νοητικής Υστέρησης Ν. Ροδόπης «Άγιοι Θεόδωροι» έχει ιδρυθεί το 1981 από γονείς Ατόμων με Αναπηρίες νοητικής υστέρησης και ευαισθητοποιημένους πολίτες του Ν. Ροδόπης. Είναι Φιλανθρωπικός Σύλλογος ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ειδικά Πιστοποιημένο Ν.Π.Ι.Δ, ως φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής...

Ένωση Κυριών Δράμας

Ένωση Κυριών Δράμας

Σκοπός της Ένωσης Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας (ΕΚΔ-ΣΑΦ) είναι η προσφορά κοινωνικού, ανθρωπιστικού και πολιτιστικού έργου στην υπηρεσία των πολιτών, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων και η συμβολή της στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής και κοινωνικής κρίσης. Είναι σκοπός φιλανθρωπικός, φιλεκπαιδευτικός και μορφωτικός επιδιώκοντας την ανάπτυξη της αλληλεγγύης, την καταπολέμηση της...

Μέλισσα

Μέλισσα

Η Μέλισσα είναι ένα δίκτυο γυναικών μεταναστριών και προσφύγων που ζουν στην Ελλάδα. Στόχος της είναι η δημιουργία και η διατήρηση δεσμών, η κατασκευή μιας «γέφυρας επικοινωνίας» με την κοινωνία που υποδέχεται τον εισερχόμενο και η προώθηση της ενίσχυσης μιας ενεργής κουλτούρας της κοινωνίας πολιτών. Ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο 2014...

Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή

Η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.), είναι ο υπεύθυνος φορέας για την ανάπτυξη και διάδοση του Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα καθώς και για την επιλογή, συγκρότηση και αποστολή των εθνικών ομάδων στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Βασικός της στόχος, είναι η διεύρυνση του Παραολυμπιακού Κινήματος στην Ελλάδα και στο πλαίσιο αυτό δίνει...

Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού

Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού

Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Δίκτυο) δραστηριοποιείται από το 2004 ως μη κερδοσκοπικό σωματείο με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών, όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) του ΟΗΕ. Τα μέλη του είναι γονείς, εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί, συγγραφείς, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι και εν...

Ίδρυμα Λαμπράκη

Ίδρυμα Λαμπράκη

Σκοπός του Ιδρύματος Λαμπράκη είναι να συμβάλλει στην πρόοδο και ανάπτυξη της Ελλάδας επενδύοντας στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση του πληθυσμού της και προάγοντας την αειφορία και την κοινωνική συνοχή. Ειδικότερα, στόχοι του Ιδρύματος είναι οι ακόλουθοι: α) Η συμβολή στην ποιοτική βελτίωση της τυπικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα,...

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου ιδρύθηκε το 1996 στη Χίο για την προάσπιση της ψυχικής υγείας. Στόχοι του είναι η πρόληψη/έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των ψυχικών διαταραχών, η ψυχοκοινωνική/επαγγελματική επανένταξη ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς, κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες. Έχοντας στην ευθύνη του επτά...