Ισλανδικό Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Κέντρο Icelandic Human Rights Centre (ICEHR) έχει στην Ισλανδία τον ίδιο ρόλο που η Norwegian Helsinki Committee έχει στη Νορβηγία, σύμφωνα με τα EEA Grants. Είναι σημείο επαφής και διευκόλυνσης για τη διάχυση πληροφοριών και διμερών συνεργασιών μεταξύ οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στην Ισλανδία και στις ωφελούμενες χώρες, όπως η Ελλάδα.

Το Κέντρο ICEHR (ιδρ. 1994) είναι αναγνωρισμένη ΜΚΟ και περιλαμβάνει 15 εταίρους, μεταξύ των οποίων τη Διεθνή Αμνηστία, τον Ισλανδικό Ερυθρό Σταυρό, τις οργανώσεις UN Women, The Women’s Rights Association, LGBTI organisation, Save the Children Iceland, Mental Health Alliance, Association of Disabled και τα Πανεπιστήμια Reykjavík και Akureyri. Το Κέντρο εξειδικεύεται σε δράσεις εκπαίδευσης και κινητοποίησης για την ισότητα, καταπολέμηση διακρίσεων, αστικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα, δικαιώματα μειονοτήτων. Κάνει δημοσιεύσεις, παρεμβάσεις σε σχέδια νόμων, υποβολή Εκθέσεων σε διεθνείς οργανισμούς και νομική συμβουλευτική προς μετανάστες. Επίσης οργανώνει workshops για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ισλανδία και στο εξωτερικό.

Επί χρόνια η Ισλανδία έχει ανακηρυχθεί ως η πλέον «gender equal country» στον κόσμο (World Economic Forum’s Global Gender Gap Index). Το γυναικείο κίνημα στην Ισλανδία είναι καλά οργανωμένο. Το αυτό ισχύει για τις οργανώσεις των ΑΜΕΑ, δικαιωμάτων του παιδιού, νεολαίας και ΛΟΑΤΚΙ. Όλες αυτές είναι χρήσιμοι εταίροι αντίστοιχων οργανώσεων στην Ελλάδα.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών