Ιθάκη ΜΚΟ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η Ιθάκη ΜΚΟ (ITHACA LAUNDRY) ιδρύθηκε το 2015 και ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Απρίλιο του 2016. Λειτουργεί το πρώτο κινητό πλυντήριο ρούχων για άστεγο πληθυσμό στην Ευρώπη και έχει ως πρωταρχικό σκοπό την αύξηση της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.
Η δράση της έχει δύο πυλώνες:

  •   Επανάκτηση της αξιοπρέπειας και αυτοπεποίθησης του άστεγου πληθυσμού μέσω της παροχής υπηρεσιών υγιεινής. Μέσω της καθημερινής λειτουργίας σε διαφορετικά αλλά σταθερά σημεία σε Αθήνα και Πειραιά εξυπηρετούνται ολοένα και περισσότεροι ωφελούμενοι. Βελτιώνοντας τις συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης τους, ενισχύεται η αξιοπρέπειά τους και καθίσταται ευκολότερη η αποδοχή τους από το κοινωνικό σύνολο.
  • Εργασιακή και κοινωνική ενσωμάτωση ανθρώπων που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες μέσω δημιουργίας θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης. Προσφέροντας εργασία σε ανθρώπους που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό και συνθήκες μακροχρόνιας ανεργίας, στοχεύουμε στην εργασιακή τους επανένταξη σε ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο θα τους ενδυναμώσει, εκπαιδεύσει και υποστηρίξει στη διαδικασία της πλήρους επαγγελματικής και κοινωνικής τους αποκατάστασης.

Μέσα σε 4 χρόνια η ΙΘΑΚΗ ΜΚΟ έχει πραγματοποιήσει 14.300 πλύσεις, παραδίδοντας 73 τόνους καθαρών ρούχων σε 5.500 ωφελούμενους.
Παράλληλα από το 2017 έχει προσφέρει απασχόληση σε επτά ανθρώπους από ευπαθείς ομάδες.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά