30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

Active citizens fund: Ανακοίνωση πρόσθετης επιχορήγησης € 1,5 εκ. στην Κοινωνία των Πολιτών

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, με την ιδιότητα του Διαχειριστή Επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα, ανακοινώνουν την κατανομή της πρόσθετης επιχορήγησης € 1,5 εκ. του προγράμματος, το συνολικό ύψος του οποίου ανέρχεται πλέον στα € 15 εκ.

Η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, δότριες χώρες του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ 2014-2021, γνωστού ως EEA Grants, αποφάσισαν, τον Απρίλιο 2023, την επιπλέον επιχορήγηση του προγράμματος Active citizens fund με €1,5 εκ.

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, σε συνεργασία με τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ αποφάσισαν να διαθέσουν την πρόσθετη επιχορήγηση σε:

  • Έξι (6) έργα, ύψους επιχορήγησης €350.000, τα οποία προέρχονται από τη λίστα κατάταξης επιλαχόντων έργων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών».
  • Τρία (3) έργα, ύψους επιχορήγησης €250.000, τα οποία θα υλοποιήσουν δράσεις που αφορούν την ενδυνάμωση πληθυσμών Ρομά στην Ελλάδα. Τα έργα αυτά προέρχονται από τη λίστα κατάταξης επιλαχόντων έργων προηγούμενων προσκλήσεων, τα οποία είχαν συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία στις αξιολογήσεις.
  • Μια (1) πρόσκληση για πρόσθετες δράσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των έργων που ήδη επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα «Active citizens fund» και τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, με συνολικό ύψος επιχορήγησης € 928.000. Μέρος του ποσού αυτού προέρχεται από αναπορρόφητα ποσά ολοκληρωμένων έργων του προγράμματος.

Ακολουθεί ο κατάλογος των έργων τα οποία προέρχονται από τη λίστα κατάταξης επιλαχόντων έργων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Οργανωσιακές επιχορηγήσεις για τη στρατηγική ανάπτυξη των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών» με αλφαβητική σειρά, βάσει της ονομασίας του φορέα υλοποίησης:

1) Φορέας Υλοποίησης: ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Έργο: Διασφάλιση Θεμελίων και Ανάπτυξης ΑΡΣΙΣ

2) Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΙΖΑ – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού
Έργο: Τα Παιδιά Πρώτα και Μπροστά

3) Φορέας Υλοποίησης: Κέντρο ειδικής εκπαίδευσης παιδιών & ενηλίκων με αναπηρία «ορίζοντες»
Έργο: Στρατηγικός Σχεδιασμός ΚΕΕΠΕΑ Ορίζοντες 2022-2025

4) Φορέας Υλοποίησης: ΟΝΤΙΣΙ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Έργο: Στρατηγική ανάπτυξη ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΑΜΚΕ 2022-2024

5) Φορέας Υλοποίησης: Σύλλογος Μερίμνης Ανήλικων και Νέων
Έργο: Οι άνθρωποι του ΣΜΑΝ

6) Φορέας Υλοποίησης: Athens Network of Collaborating Experts                
Έργο: Ενίσχυση των οργανωτικών και επιχειρησιακών ικανοτήτων της ANCE

Ακολουθεί ο κατάλογος με τα έργα που θα υλοποιήσουν δράσεις που αφορούν την ενδυνάμωση πληθυσμών Ρομά στην Ελλάδα, με αλφαβητική σειρά, βάσει της ονομασίας του φορέα υλοποίησης:

1) Φορέας Υλοποίησης: Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία   
Έργο: Rom Boost – Εργαστήριο Ενδυνάμωσης Ρομά Κοινοτήτων

2) Φορέας Υλοποίησης: Ρομά Χωρίς Σύνορα
Έργο: Πρόσβαση στα ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα των Τσιγγάνων γυναικών που δεν βγήκαν ποτέ έξω από τη κοινότητα και προαγωγή του σεβασμού και της κατανόησης των δικαιωμάτων του παιδιού Ρομά, στην εκπαίδευση, την υγεία και την απασχόληση

3) Φορέας Υλοποίησης: Φάρος του Κόσμου
Έργο: Α-Ρομα επιχειρηματικότητας

Ακολουθεί ο κατάλογος των έργων που επιλέχτηκαν από την «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για πρόσθετες δράσεις προς τους φορείς υλοποίησης έργων ACF» να υλοποιήσουν πρόσθετες δράσεις με αλφαβητική σειρά, βάσει της ονομασίας του φορέα υλοποίησης:

1) Φορέας υλοποίησης: Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς
Εταίρος : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή (ΕΚΠΑ dmPart)
Έργο: WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών-Δημόσιων Φορέων για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση

2) Φορέας υλοποίησης: Διογένης ΜΚΟ
Εταίρος: Συνεταιρισμός Εργαζομένων COMMONSPACE – Αρχιτεκτονική, Αστικός Σχεδιασμός, Χωρικές Στρατηγικές και Συμμετοχικός Σχεδιασμός
Έργο: Σχεδία@CITY: Από την απομόνωση στην κοινωνική ενσωμάτωση

3) Φορέας υλοποίησης: Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
Έργο: Καταπολεμώντας τις έμφυλες ανισότητες στην έρευνα και στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

4) Φορέας υλοποίησης: Ένωση Ασθενών Ελλάδας
Εταίρος: Humane Social Enterprise
Έργο: Patient Hub Networking

5) Φορέας υλοποίησης: Ένωση Κυριών Δράμας
Έργο: Το Mobile School Ταξιδεύει

6) Φορέας υλοποίησης: Επιστήμη Επικοινωνία
Έργο: Καταπολέμηση των έμφυλων στερεότυπων στην πρώτη σχολική ηλικία STEM

7) Φορέας υλοποίησης: Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)
Εταίρος: CMT Προοπτική
Έργο: Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και προαγωγής της ισότητας των φυλών στην περιφερειακή ενότητα των Κυκλάδων

8) Φορέας υλοποίησης: Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης – Ε.Ψ.Ε.Π
Έργο: Κοινωνικό δίκτυο προώθησης της συμμετοχής στα κοινά των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στο Δήμο Ιωαννιτών – Ioannina Silver Community Action Network

9) Φορέας υλοποίησης: Ίδρυμα Λαμπράκη
Έργο: Ενεργώ ως Πολίτης

10) Φορέας υλοποίησης: Ίδρυμα Λαμπράκη
Έργο: Womentors: Ενδυνάμωση Νέων Γυναικών

11) Φορέας υλοποίησης: Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών (ΚΓΜΕ) Διοτίμα
Έργο: Equalgen – Νέες και Νέοι για την Ισότητα των Φύλων

12) Φορέας υλοποίησης: Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο – MedINA
Έργο: Εργαλεία συμμετοχής πολιτών στο σχεδιασμό πολιτικών για το τοπίο

13) Φορέας υλοποίησης: Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδας Θετική Φωνή
Έργο: Dana – Ενδυναμώνοντας τα άτομα που εργάζονται στο σεξ

14) Φορέας υλοποίησης: Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ΑΝΙΜΑ
Έργο: Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας των Οργανώσεων που Δραστηριοποιούνται στην Περίθαλψη Άγριων Ζώων στην Ελλάδα

15) Φορέας υλοποίησης: Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Νομού Ηρακλείου
Έργο: SAFE-NET: Δημιουργία Δικτύου Ασφαλείας για κορίτσια θύματα διαδικτυακής βίας

16) Φορέας υλοποίησης: Τζενερεΐσον 2.0- Δεύτερη Γενιά/ Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την ισότητα και την Ετερότητα – Ιδι έτερο
Έργο: Η Ιθαγένεια στην Πράξη

17) Φορέας υλοποίησης: iSea – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων
Εταίρος: The Green Tank
Έργο: Ενδυνάμωση πολιτών για την ενεργό συμμετοχή τους σε περιβαλλοντικά ζητήματα «Γνωρίζω – συμμετέχω – προστατεύω το περιβάλλον»

18) Φορέας υλοποίησης: Praksis
Εταίρος 1: Ιθάκη ΜΚΟ
Εταίρος 2: ΑΜΚΕ “Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου – ΕΜΕΑ”
Έργο: Θεμέλιο Συμμετοχής για την Αστεγία

19) Φορέας υλοποίησης: Vouliwatch
Έργο: Ψηφιακή Πλατφόρμα Συμμετοχικής Δημοκρατίας – Localwatch

20) Φορέας υλοποίησης: WWF Ελλάς
Εταίρος: Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ)
Έργο: Πολίτες για το περιβάλλον: Η εκπαίδευση ως εργαλείο αποτελεσματικής συμμετοχής στα κοινά και στη λήψη αποφάσεων

Το πρόγραμμα Active citizens fund για την Ελλάδα, ύψους € 15 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της Κοινωνίας των Πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.