Επιστήμη Επικοινωνία

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Ο εκπαιδευτικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός Επιστήμη Επικοινωνία  (Science Communication – “SciCo”) ιδρύθηκε το 2008, με στόχο την καλλιέργεια του επιστημονικού εγγραμματισμού, μέσα από καινοτόμες δράσεις επικοινωνίας της επιστήμης στο ευρύ κοινό. Λειτουργεί ως κοινωνική επιχείρηση που διοργανώνει και συντονίζει πολυάριθμες δράσεις διάχυσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, σε θέματα επιστημών και τεχνολογίας αλλά και ανάπτυξης/ενδυνάμωσης οριζόντιων δεξιοτήτων.

Βασικός στόχος της SciCo είναι να προάγει την επιστήμη και την τεχνολογία αλλά και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της επαγωγικής μεθόδου στο ευρύ κοινό, με απλό, κατανοητό και διασκεδαστικό τρόπο. Στο πλαίσιο αυτό, οι δράσεις της οργανώνονται σε βασικούς πυλώνες:

  • Tην ενημέρωση
  • Tην ενδυνάμωση του κοινού

Από τις δράσεις της SciCo επωφελούνται ετησίως 100.000 άτομα, κυρίως μαθητές και νέοι.
Στον πυλώνα της ενημέρωσης, ξεχωρίζουν τα Φεστιβάλ Επιστήμης, που απευθύνονται σε απλούς πολίτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, ταυτότητας ή γνωστικής κατάρτισης. Στο πεδίο της ενδυνάμωσης, η SciCo αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες, όπως εργαστήρια και σεμινάρια ανάπτυξης δεξιοτήτων, προγράμματα ψηφιακής και διαδραστικής μάθησης, ρομποτικής και STEM και πρωτοβουλίες δια βίου μάθησης.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας