Καταπολέμηση των έμφυλων στερεότυπων στην πρώτη σχολική ηλικία STEM

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
18 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
78.365,41 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
78.365,41 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αττική

Το έργο προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα υψηλά επίπεδα ανισότητας των φύλων στην Ελλάδα στην επιστήμη και στην τεχνολογία, μέσω της εκπαίδευσης STEM, καθώς βάσει ερευνών γνωρίζουμε πως τα ποσοστά των γυναικών/κοριτσιών που επιλέγουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς STEM, παραμένουν πολύ χαμηλότερα από αυτά των αντρών/αγοριών. Το έργο επιτυγχάνει τους προβλεπόμενους στόχους δρώντας στην πρώιμη σχολική ηλικία, αρχικά ενημερώνοντας τους δασκάλους (νηπιαγωγείου & δημοτικού σχολείου), τους μαθητές και τους γονείς και στη συνέχεια εκπαιδεύοντάς τους για τη διαχείριση του θέματος της ισότητας των δύο φύλων τόσο στην επιστήμη όσο και εκτός.

Πιο συγκεκριμένα, η δράση ξεκινά με μια συγκριτική έρευνα για τα στερεότυπα, τις στάσεις, την εμπειρία & τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών & των παιδιών με βάση το φύλο. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα STEM το οποίο ενισχύει τη διάδραση των κοριτσιών με την επιστήμη και την τεχνολογία, ενώ παράλληλα καταργεί προυπάρχοντα στερεότυπα.

Στη συνέχεια, η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών που θα ακολουθήσει θα τους επιτρέψει να συζητήσουν για τα στερεότυπα του φύλου στην τάξη τους, να αμφισβητήσουν τα υπάρχοντα έμφυλα στερεότυπα και τελικά να αποτρέψουν σε ένα βαθμό την ανάπτυξη διακρίσεων λόγω φύλου γενικά αλλά και πιο συγκεκριμένα στους STEM τομείς.

Μέσω της έγκαιρης παρέμβασης στην πρώιμη σχολική ηλικία, της προώθησης και της οικοδόμησης υγιών σχέσεων θα αμβλυνθούν τα κοινωνικά στερεότυπα που τροφοδοτούν το διαχωρισμό των φύλων επηρεάζοντας τις μελλοντικές επιλογές σταδιοδρομίας των μαθητών. Θα ακολουθήσει επιπροσθέτως, ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης & των γονέων και των λοιπών ενδιαφερόμενων σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα.

Το πρόγραμμα, που διαρκεί 18 μήνες, στοχεύει στην εκπαίδευση 30 εκπαιδευτικών και 650 παιδιών ηλικίας 5-7. Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε 3 κύκλους των 6 εβδομάδων. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να προλαμβάνουν και να καταπολεμούν τα στερεότυπα που βασίζονται στο φύλο, ώστε τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να μπορούν να προωθήσουν ενεργά την πρόσβαση των κοριτσιών στις σπουδές STEM. Επιπρόσθετα, πάνω από 600 πολίτες θα έχουν ευαισθητοποιηθεί και ενημερωθεί πιο ουσιαστικά αναφορικά με ζητήματα ισότητας των φύλων.