Πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας και προαγωγής της ισότητας των φυλών στην περιφερειακή ενότητα των Κυκλάδων

ΕΤΑΙΡΟΣ:
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:
18 μήνες
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ
Medium
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
76.275,33 €
ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ (ΕΟΧ)
76.275,33 €
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Νότιο Αιγαίο

Σύμφωνα με τα δεδομένα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων το 2020, η Ελλάδα κατείχε με ποσοστό 52.2% την τελευταία θέση σε σχέση με την έμφυλη ισότητα. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της ΓΓΟΠΙΦ, το φαινόμενο της βίας διατηρείται και συντηρείται σε όλη την επικράτεια.

Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην καταπολέμηση της έμφυλης βίας και στην προαγωγή της ισότητας των φύλων, στοχεύοντας στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε ζητήματα έμφυλης ισότητας και βίας μέσω δράσεων των Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας Κυκλάδων (ΚΜΨΥ) του οργανισμού ΕΠΑΨΥ στα νησιά Τήνος, Κέα/Τζια, Μύκονος, Κύθνος, Σίφνο-Σέριφος, Πάρος-Αντίπαρος, Μήλος-Κίμωλος, Άνδρος, τα οποία δεν διαθέτουν αλλά ούτε προβλέπεται η ανάπτυξη εξειδικευμένων συμβουλευτικών κέντρων σε θέματα ισότητας των φύλων. Τα κλιμάκια των ΚΜΨΥ πρόκειται να ενσωματώσουν στη λειτουργία τους συγκεκριμένες λειτουργίες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των τοπικών φορέων σε θέματα καταπολέμησης της έμφυλης βίας, λειτουργώντας ως οιωνοί «συμβουλευτικά κέντρα» για αυτό το είδος των υπηρεσιών, εξυπηρετώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής, μεταλαμπαδεύοντας σχετικές γνώσεις και ενημερώνοντας τις τοπικές νησιωτικές κοινότητες.

Οι ομάδες στόχου είναι:
1. Ψυχοκοινωνικοί επαγγελματίες σε κοινωνικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων αυτών της ψυχικής υγείας όπως των ΚΜΨΥ και των τοπικών νησιωτικών κοινωνικών υπηρεσιών/ψυχικής υγείας
2. Επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης
3. Ευρύ κοινό όπως τοπικοί νησιωτικοί σύλλογοι, τοπικές αρχές, γονείς και/ή έφηβοι.

Μέσα από δράσεις εκπαίδευσης (ασύγχρονης και ασύγχρονης) 132 ψυχοκοινωνικοί επαγγελματίες & επαγγελματίες στο χώρο της εκπαίδευσης από τα 8 αυτά νησιά θα εκπαιδευτούν & θα υποστηριχθούν προκειμένου να λάβουν γνώσεις σε θέματα και διαφορετικά πλαίσια των μορφών βίας και έμφυλης ισότητας. Η εκπαίδευση θα έχει διττό χαρακτήρα. Αφότου διαμορφωθεί το βασικό εκπαιδευτικό υλικό, αρχικά θα εφαρμοστεί ένα πλαίσιο εκπαίδευσης σε θέματα έμφυλης βίας & ισότητας σε 25 ψυχοκοινωνικούς επαγγελματίες των ΚΜΨΥ, οι οποίοι έπειτα θα καλεστούν να μεταλαμπαδεύσουν σχετικές γνώσεις στους ψυχοκοινωνικούς επαγγελματίες των τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών/υπηρεσιών ψυχικής υγείας και επαγγελματιών στον χώρο της εκπαίδευσης μέσα από μια σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Παράλληλα οι εκπαιδευμένοι επαγγελματίες στα κλιμάκια των ΚΜΨΥ θα εφαρμόσουν ένα πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην τοπική νησιωτική κοινότητα.

Ο ρόλος της ΕΠΑΨΥ περιλαμβάνει τη διοργάνωση και τον συντονισμό των δράσεων δέσμευσης & ευαισθητοποίησης στα νησιά, τον έλεγχο της επιστημονικής ποιότητας όλων των ενεργειών, τη κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων, και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων. Η CMT θα συμβάλει στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού και την υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, την υποστήριξη των ενεργειών δημοσιότητας του έργου, την επιστημονική επάρκεια της διεπιστημονικής ομάδας και της επιστημονικής ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού.