Εταιρία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) ιδρύθηκε το 1988 με σκοπό την παροχή ενός μοντέλου ολοκληρωμένης φροντίδας ψυχικής υγείας στην κοινότητα.

Πεδίο Εργασιών – Δραστηριότητας: Κάλυψη των αναγκών της ψυχικής υγείας, Προαγωγή επιστημονικών τομέων και δραστηριοτήτων που αφορούν τη διερεύνηση της πρόληψης και θεραπείας των ψυχικών διαταραχών με στόχο την ψυχοκοινωνική και επαγγελματική επανένταξη και αποκατάσταση ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας και ευπαθείς ομάδες κοινωνικά αποκλεισμένες, Προάσπιση και συνηγορία των δικαιωμάτων, Εκπαίδευση επαγγελματιών και μη ειδικών, Έρευνα, Δράσεις αλληλεγγύης, Διαπολιτισμικός Διάλογος, Καταπολέμηση κάθε λογής διακρίσεων, Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Έχει την ευθύνη λειτουργίας 29 μονάδων ψυχικής υγείας (Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Ημέρας, Οικοτροφεία, Ξενώνες, Προστατευόμενα Διαμερίσματα). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΠΑΨΥ εντάσσεται και η ανάπτυξη εξειδικευμένων παρεμβάσεων για ειδικές ομάδες πληθυσμού, με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς πόρους και Ιδρύματα στην Ελλάδα. Έχει υποστηρίξει επιστημονικά και οργανωτικά την ίδρυση και λειτουργία συλλόγων ασθενών, ομάδων αυτοβοήθειας και κοινωνικών συνεταιρισμών. Η ΕΠΑΨΥ προωθεί την δικτύωση και την συνεργασία φορέων, έχοντας συνεργαστεί σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για το σχεδιασμό, υλοποίηση και προώθηση δράσεων, προγραμμάτων και υπηρεσιών με περισσότερους από 70 φορείς.

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας