Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑττικήΑνατολική Μακεδονία και ΘράκηΒόρειο ΑιγαίοΔυτική ΕλλάδαΔυτική ΜακεδονίαΉπειροςΘεσσαλίαΙόνια νησιάΚεντρική ΜακεδονίαΚρήτηΝότιο ΑιγαίοΠελοπόννησοςΣτερεά Ελλάδα
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΕΤΑΙΡΟΥ

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής – ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένας ανεξάρτητος, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός παραγωγής έρευνας, ιδεών και προτάσεων πολιτικής, που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1988.

Αποστολή του είναι η επεξεργασία και διάδοση τεκμηριωμένης γνώμης για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων στο πεδίο της ευρωπαϊκής, εξωτερικής και ευρύτερα δημόσιας πολιτικής, και την εμπέδωση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της Ελλάδας Σκοπός του είναι να τροφοδοτεί τη δημόσια σφαίρα με επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες, μελέτες, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής προσφέροντας μια διαρκή, ανοιχτή πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου για σημαντικά ζητήματα που εντάσσονται στους τομείς ενδιαφέροντος του.

Συμμετέχει σε 25+ έργα, χρηματοδοτούμενα κυρίως από την Ε.Ε και συνεργάζεται με 300+ ιδρύματα, φορείς και ινστιτούτα σε Ελλάδα, Ευρώπη και διεθνώς. Σύμφωνα με διεθνείς αξιολογήσεις, το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ένα από τα σημαντικότερα think tanks σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει αναπτύξει συνεργασίες με ένα ευρύ δίκτυο φορέων σε όλους τους τομείς (δημόσιο τομέα, ΜΚΟ, ΜΜΕ, πανεπιστήμια, ιδιωτικό τομέα, κλπ.) σε Ελλάδα και εξωτερικό και συμμετέχει ενεργά σε διεθνή δίκτυα, όπως το New Pact for Europe, Mercator European Dialogue, Euro-Mediterranean Study Commission (EuroMeSCo), European Policy Institutes Network (EPIN), OSCE Network of Think Tanks and Academic Institutions, Europe’s People’s Forum (EPF) και United Nations Sustainable Development Solutions Network (SDSN).

Έργα του φορέα-εταίρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Προαγωγή της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της έμφυλης βίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ:

Ανάπτυξη των δικτύων μεταξύ των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών